Spis treści numeru 2/2019

Akcent nr 2/2019

Akcent nr 2/2019

Spis treści

Jarosław Kapłon: wiersze

Łukasz Suskiewicz: Nurt

Aneta Wysocka: Wytworne żarty od niechcenia. Dowcip stylistyczny w piosenkach Wojciecha Młynarskiego

Piotr Szewc: wiersze

Milena Orłowska: Święto Zmarłych

Rafał Hille: wiersze

Tomasz Kłusek: Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika

Danuta Agnieszka Kurczewicz: wiersze

Bernard Nowak: opowiadania

Jadwiga Mizińska: Budka bez suflera, czyli więcej niż muzyka

Rafał Jakub Pastwa: wiersze

Michał Krawczyk: Ćwiczenia wyobraźni granicznej

Janusz Kryszak: Pozostał zaczątek legendy… O Henryku Domińskim

Jan Klimecki: Obieg n.

 

PRZEKROJE

Poeci, poeci…

Jan Wolski: Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów [Jerzy Pleśniarowicz „Wiersze i przekłady wierszy. Tom I Pism Jerzego Pleśniarowicza”];

Anna Choma-Suwała: Dwujęzyczna antologia na 700-lecie Lublina [„Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин”, red. Andrij Saweneć];

Andrea F. De Carlo: Spojrzenie na długą drogę [Anna Frajlich „Ocean między nami / Un oceano tra di noi”];

Karol Maliszewski: Żeby dobrze zobaczyć [Adrian Sinkowski „Atropina”];

Ewa Dunaj: „Żeby nigdy nie umarliśmy” [Jacek Podsiadło „Sprzeczna jaskrawość”]

 

Nie tylko analitycznie…

Jan Lewandowski: „Ludzi tamtych już nie ma, ani czasu tamtego” [Joanna Zętar „Lublin, którego nie ma – A Lublin that no longer exists”; Tomasz Pietrasiewicz: „Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Przewodnik”];

Wiesława Turżańska: Nie tylko Beks. Kontrowersje Piotra Dmochowskiego [Piotr Dmochowski „Zmagania o Beksińskiego”; Zdzisław Beksiński, Piotr Dmochowski: „Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003”];

Grzegorz Żuk: Bohaterstwo – męczeństwo – nostalgia: o reprezentacjach przeszłości [Anna Ziębińska-Witek „Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”];

Grzegorz Józefczuk: Jak napisać o teatrze w mieście inaczej [Jarosław Cymerman, Dominik Gac, Grzegorz Kondrasiuk „Scena Lublin”]

 

PLASTYKA

Nie mam czasu umierać. Z Rafałem Olbińskim o ilustracjach, inspiracjach i obrazach rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak

 

KONTEKSTY

Piotr Sendecki: Polska sztuka w sercu Alp. Muzeum SUSCH Grażyny Kulczyk

 

LUBLIN W OGNIU

Jacek Zalewski: Lublin, miasto w ekstazie

 

MUZYKA

Jarosław Sawic: Muzyczny palimpsests. Rzecz o litewskim jazzie

 

FILM

Rafał Szczerbakiewicz: After the crime is (not) over. Paradoksy filmów jenieckich i więziennych (część druga)

 

DOPOWIEDZENIA

Edyta Frelik, Jerzy Kutnik: Warto spojrzeć przez inne okno. Po lekturze antologii Piotra Sommera

 

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Sorrentino, moja miłość

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Ściana

 

NOTY

Zbigniew Nestorowicz: Józef Piłsudski w medalierstwie

Przemysław Kaliszuk: Zanurzenie w teorię światotwórstwa

Bartłomiej Pniewski: Patrzeć a widzieć to wielka różnica

Maciej Tuora, Krzysztof Pyter: Jakub Nowak, czyli na dwa głosy o lubelskiej fantastyce

Ks. Edward Walewander: Laudacja ku czci Prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka z okazji przyznania mu medalu „Mickiewicz-Puszkin”

 

Noty o autorach
Contents and Summaries