Spis treści numeru 2/2010

Akcent numer 2 (120) 2010

Akcent numer 2 (120) 2010

Jacek Dehnel: Saturn
Janusz Radwański: wiersze
Tadeusz Kłak: Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu (Czechowicz, Broniewski, Gałczyński i inni)
Krzysztof Lisowski: wiersze
Joanna Clark: Długie życie Margarity Kiriłowny
Jerzy Bartmiński: Moje spotkania z Jerzym Święchem
Maciej Melecki: wiersze
Jan Władysław Woś: Kwiatuszek Pana Jezusa
Zofia Kamila Krzemińska: wiersze
Tadeusz Szkołut: Ostatni romantyk. Sztuka wysoka wobec popkultury w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego
Jacek Guz: wiersze
Jarosław Wach: Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa
János Oláh: Pocałuj but!
János Lackfi: wiersze
German Ritz: Krystyna Marek. Dziennik czasu wojny i samokontrola

DWUGŁOSY
Wojciech Ligęza i Jerzy Snopek o księdze jubileuszowej Słowa i metody dedykowanej profesorowi Jerzemu Święchowi

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie
Alina Kochańczyk: Nie ma zmowy krytyków [Józef Hen „Dziennik na nowy wiek”]
Aleksander Wójtowicz: Kolejne słowo o Brunonie Jasieńskim [Krzysztof Jaworski „Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim”]
Ryszard Kołodziej: Miałem ochotę pogadać więcej… [Andrzej Bobkowski „Tobie zapisuję Europę – Listy do Jarosława Iwaszkiewicza 1947-1958”]
Paweł Nowak: Społeczeństwo informacyjno-dezinformacyjne czy społeczeństwo komunikacyjne? [„Jaka informacja?”]
Maciej Samolej: Gdzie jest ojczyzna ocalonych? [Laura Quercioli Mincer „Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech”]
Przemysław Kaliszuk: Potyczki z nowomową [Michał Głowiński „Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe”]

PLASTYKA
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Sztuka jest lustrem. Twórczość Krzysztofa Zacharowa
Piotr Majewski: Siła malarstwa. Jerzy Tchórzewski w słowach i obrazach

MUZYKA
Maciej Białas: Joanna Kurkowicz, czyli jak się zostaje diwą wiolinistyki

TEATR
Maria Barbara Styk: Lubelskie wiersze o teatrze

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Awiniońskie doświadczenie

ROZMOWY
Anglojęzyczna antologia polskiej literatury w Ameryce. Z profesorem Michałem Jackiem Mikosiem rozmawia Franciszek Malinowski

NAMIIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: W stronę Dominika Opolskiego pod rękę z Magdaleną Jankowską

NOTY
Karolina Famulska-Ciesielska: Macewy ze słów jako źródła historyczne
Beata Jarosz: „Nawet w piekle, jakim było getto, kwitły ludzkie uczucia” Celina Handzel: Od słowa do słowa
Agnieszka Hudzik: Zakotwiczony w płynnej nowoczesności
Bogdan Nowicki: Eupatoria. Z cyklu „Szlakiem Adama Mickiewicza po Krymie”

Noty o autorach