Spis treści numeru 1/2006

Akcent numer 1 (103) 2006

Akcent numer 1 (103) 2006

Wiesław Myśliwski: Traktat o łuskaniu fasoli
Tadeusz Chabrowski: wiersze
Anna Mazurek: Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle
Józef Fert: Meltemi
Abp Józef Życiński: Zostań z nami, Janie… (homilia na pogrzebie ks. J. Twardowskiego)
Anna Kozak: opowiadania
Bohdan Drozdowski: Kącik debiutów „Życia Literackiego” (po pięćdziesięciu latach)
Dawid Markiewicz: wiersze
Sławomir J. Żurek: Lublin Władysława Panasa
Michał Kędzierski: wiersze
Alina Kochańczyk: Pejzaże prowincji. Uwagi o liryce Marka Danielkiewicza
Zofia Bałdyga: wiersze
Dariusz Bazaczek: Krucjata (opowiadanie)
Marek Czuku: wiersze
Joanna Wojciechowska-Kucięba: „Niebezpieczne związki”, czyli potęga kobiecych kaprysów
Piotr Machul: wiersze

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie…

Tadeusz Szkołut: Wzrastać we wspólnocie. Dziedzictwo kulturowe a tożsamość małych narodów [Alain Finkielkraut: „Niewdzięczność. Rozmowa o naszych czasach”]
Jerzy Tomaszewski: Ocalone w księdze [„Biłgoraj, czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma”]
Małgorzata Sztachetka: Miasteczka umarłe, miasteczka nieśmiertelne [Katarzyna Więcławska: „Zmartwychwstałe miasteczko… Literackie oblicza sztetł”]
Stanisław Fita: Kraszewski w „Obrazach…” [„Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”]
Tomasz Misiewicz: Małe zwycięstwo wielkich przegranych [Ryszard Przybylski: „Krzemieniec; opowieść o rozsądku zwyciężonych”]
Paweł Mackiewicz: Świadomość samochwalstwa, zuchwalstwo świadomości [Edward Balcerzan: „Zuchwalstwa samoświadomości”]
Łukasz Janicki: Na marginesie poezji [Piotr Sommer: „Po stykach”]
Donat Niewiadomski: Od „Konopielki” do „Ślicznej Liliji” [„Polskie kolędy ludowe. Antologia”]
Grzegorz Kondrasiuk: Żarliwość i analiza [Tadeusz Kornaś: „Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice”]

Dwugłosy
O „Zaułku poetów” pod redakcją Bogusława Wróblewskiego: Mariusz Solecki: „Laur w Zaułku”;
Łukasz Janicki i Małgorzata Potent: „Światy widoczne z Zaułka”

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Człowiek w twórczości Adama Myjaka

Wystawy z bliska i z daleka
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Dzieła znane i nieznane – Pankiewicz i Boznańska
Marcin Lachowski: Inauguracja Zachęty w Lublinie
Lechosław Lameński: Z wizytą w zamojskim BWA
Magdalena Rabizo-Birek: Kresowy szaniec rysunku
Jerzy Kutnik: „Twarze Ameryki” w Krakowie

SZTUKA SŁUCHANIA

Magdalena Jankowska: Realność z fikcją księgę piszą… Bohdan Zadura w Polskim Radiu

MŁYNARSKI

Wojciech Młynarski: Kto ze mną?

NOTY

Jarosław Wach: Odkurzyć wrażliwość [Stanisław Andrzej Łukowski: „Peryferie. Zpiski 1971-2004”]
Mariusz Solecki: Na służbie u Pani Krytyki [Jan Wolski: „Dotykanie wiersza”]
Ryszard Löw: Wydarta niepamięci [Anita W. Stein: „Aleje jerozolimskie”]
Dariusz Pachocki: W poszukiwaniu straconego siebie [Leonardas Gutauskas: „Listy z Wieszwili”]

Noty o autorach