Spis treści numeru 2/2016

SPIS TREŚCI

Akcent nr 2/2016

Akcent nr 2/2016

Jacek Łukasiewicz: Pory roku

Аntanas A. Jonynas: wiersze

Wojciech Ligęza: „Nasi ludzie nie umieją mówić z sobą”. Obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej

Vladas Braziūnas: wiersze

Andrzej Chodacki: opowiadania

Karolina Wawer: wiersze

Jerzy Bartmiński: „Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”

Miłosz Waligórski: wiersze

Piotr Sendecki: Biennale Arte 2015. Notatnik wenecki

Tomasz Ososiński: miniatury

Jan Klimecki: Karabinek

Bogdan Nowicki: wiersze

Jarosław Cymerman: Nos Cyrana. Przygody młodego Józefa Łobodowskiego z teatrem

Marcin Jurzysta: wiersze

Karol Mroziński: opowiadania

 

PRZEKROJE

Poeci, poeci…

Iwona Gralewicz-Wolny: Lublin. Poezja i miejsce [„Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia”];

Małgorzata Rygielska: Różne zmowy [Bogusława Latawiec „Zmowy”];

Iwona Gralewicz-Wolny: „Są w drodze” [„Konstelacja Toposu. Antologia poezji”];

Paweł Mackiewicz: Wyjść z domu [Ryszard Krynicki „Wiersze wybrane”];

Waldemar Michalski: Wierność przeznaczeniu [Elżbieta Cichla-Czarniawska „zaproszenie / приглашение”; „bliżej milczenia”]

DWUGŁOSY

Adam Kalbarczyk i Dariusz Nowacki o tomie opowiadań pogranicznych Listy i powietrze Wasyla Machny

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Ceramika, metal, epidian, sisal i papier mâché w twórczości rzeźbiarskiej Wojciecha Mendzelewskiego

HISTORIA

István Kovács: Mąż stanu czy dezerter? W 130. rocznicę urodzin Edwarda Rydza-Śmigłego

TEATR

Magdalena Jankowska: Konfrontacje Teatralne w Lublinie – z perspektywy dwudziestolecia

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.)

W ZWIERCIADLE GATUNKU

Anna Sobolewska: Projekty uczłowieczania dzikich zwierząt idealizm i bezduszność

DZIECKO I ŚWIAT

Łukasz Janicki i Jarosław Cymerman o książce Jak Arni i Dobek ratowali świat Grażyny Lutosławskiej

CZYTANIE PETERSBURGA

Ewa Dunaj: Miasto w sieci albo sztuka zabija

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Minione

NOTY

Tomasz Bohajedyn: Edmund Monsiel – milczący „prorok z Wożuczyna”

Lechosław Lameński: Henryk

Krystyna Lenkowska: Rozmowa z mistrzem (o sercu i nie tylko)

Waldemar Michalski: Michał Jagiełło – prozaik, poeta, eseista, taternik (23.08.1941-1.02.2016)

 

Noty o autorach

Contents and Summaries