Spis treści numeru 1/2009

Akcent numer 1 (115) 2009

Akcent numer 1 (115) 2009

Sławomir Rudnicki: sonety
Edward Balcerzan: Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku
Adam Binduga: Szuflada
Magdalena Jankowska: wiersze
Grażyna Gajewska: Cyborgi – figury globalizacji i industrializacji
Jarosław Moser: wiersze
Jan Władysław Woś: Homer
Piotr Kobielski-Grauman: wiersze
Erzsébet Szenyán: Migawki pamięci. O Ryszardzie Kapuścińskim
Maria Ballod: wiersze
Jarosław Klebaniuk: Obiady czwartkowe; Oświadczyny
Justyna Paluch: wiersze
Stanisław Wujastyk: Krystyna
Lubelskie lata Stanisława Wujastyka
Stanisław Wujastyk – w 95 rocznicę urodzin

Dariusz Sokołowski: wiersze
Ayurzana Gun-Aajav: Śniegowy romans

PRZEKROJE
Poeci, poeci…
Ewa Dunaj: Bezzasadność napomknień i powtórzeń [Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki „Piosenka o zależnościach i uzależnieniach”];
Marcin Orliński: „My tymczasem wznośmy tamę ponad końcem” [Dariusz Suska „Czysta ziemia”];
Paweł Mackiewicz: Dziel i rządź, czyli przychodzi baba do poety [Tadeusz Różewicz „Kup kota w worku (work in progress)”];
Zofia Zarębianka: Podróż poprzez czas ku sobie – zapomnianemu w historii [Stanisław Stabro „Oko Thery”];
Urszula M. Benka: Umierający łabędź [Janusz Styczeń „Zamarzający łabędź”];
Barbara Czwórnóg-Jadczak: O Bogu, o wartościach, o mnichach i o sobie [Tadeusz Chabrowski „Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach”]

Prozaicy, prozaicy…
Andrzej Goworski: Czy „można dzielnym być człowiekiem i o paznokcie mieć staranie”? [Jacek Dehnel „Balzakiana”];
Karolina E. Wieliczko: Śladami Kairosa [Olga Tokarczuk „Bieguni”];
Renata Ziółkowska: Homo melancholicus [Paweł Huelle „Opowieści chłodnego morza”];
Janusz Termer: Magia i realizm, czyli inny obraz kresów [Eugeniusz Kabatc „Czarnoruska kronika trędowatych”];
Agata Błaszczyk: Codzienne spotkania z niecodziennym [Andrzej Szmilichowski „Windziarz Pana Boga”];
Łukasz Janicki: Piasek, woda, dym… [Tadeusz Mikołajek „Inne sny”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk

TEATR
Jarosław Wach: Obcy i osamotnieni. „Widnokrąg” Myśliwskiego w Teatrze Osterwy

MUZYKA
Ludwik Gawroński: Lubelski kompozytor autorem „Poloneza Kościuszki”

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Anioł stróż

NOTY
Józef F. Fert: Notatnik podróżny Pana Credo, czyli pochwała narracji
Waldemar Michalski: Magdaleny Jankowskiej salon poezji
Wojciech Kudyba: Klisze i sny
Wacław Puczyłowski: Wielkopolska inscenizacja Filipa Bajona i Andrzeja Kowalczyka
Katarzyna Kraczoń: „Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”

Noty o autorach