Spis treści numeru 3/2015

 

Akcent numer 3 (141) 2015

Akcent numer 3 (141) 2015

SPIS TREŚCI

Hanna Krall odczytywana na nowo (Tochman/Szczygieł: Krall; Mariusz Szczygieł: Krall i ryby; Hanna Krall: Nie ma dużych ryb w moim życiu; Oczy węgorza)
Dominik Opolski: Rondo (fragmenty poematu)
Jacek Dehnel: Dziennik roku chrystusowego
Bogdan Prejs: wiersze
Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim
Witold Graboś: wiersze
Edyta Antoniak-Kiedos: Ziemia, pamięć, ciało… O poezji Tadeusza Kijonki
Kalina Kowalska: wiersze
Marta Czok: Z Libanu przez Anglię do Włoch (fragmenty pamiętnika)
Maryja Martysiewicz: wiersze
János Szentmártoni: opowiadania
Maciej Sowicki: wiersze
Jan Władysław Woś: Monika
Olena Paszuk: wiersze
Tadeusz Chabrowski: Po raz pierwszy w Rzymie

PRZEKROJE
Z różnych stron
Marcin Klimowicz: Dyskretny urok chimer [Jacek Dehnel „Matka Makryna”];
Ewelina Stanios-Korycka: Drzewo, człowiek, sarna, kamień. To samo [Szczepan Twardoch „Drach”];
Edyta Ignatiuk: Cud po prostu opowiedziany [Piotr Nesterowicz „Cudowna”];
Janusz Wrona: Chwała i traumy [Norman Davies „Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności”];
Ewa Dunaj: Pawła Panasa intuicje interpretacyjne [Paweł Panas „Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego”];
Wiesława Turżańska: Puszkin – nie Putin, Homer – nie Hoser [Janusz Drzewucki „Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie”, „Stan skupienia. Teksty o prozie”, „Charakter pisma. Szkice o poezji współczesnej”];
Irina Lappo: Kompendium wiedzy o historii teatru lalek [Henryk Jurkowski „Dzieje teatru lalek”];
Roch Sulima: Język – wartości – polska tożsamość kulturowa [Jerzy Bartmiński „Polskie wartości w europejskiej aksjosferze”]

PLASTYKA
Maria Pałasińska: Całości i fragmenty

MUZYKA
Jarosław Sawic: Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL

TEATR
Magdalena Jankowska: Spór o tożsamość. Studenckie „Kontestacje” w Lublinie

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Trawa

NOTY
Franciszek Piątkowski: Wspomniany Gong
Lechosław Lameński: Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża
Grzegorz Kondrasiuk: Świadomość Terpsychory. Nowe spojrzenia na taniec współczesny
Małgorzata Olsza: Pomiędzy słowem a obrazem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wordstruck: American Artists as Readers, Writers and Literati”

Noty o autorach

Contents and Summaries