Grzegorz Józefczuk

Grzegorz Józefczuk
Fot. Igor Feciak

Grzegorz Józefczuk – ur. 1955 w Lublinie. Absolwent filozofii UMCS, w latach 1980-1990 pracownik naukowy UMCS, doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (2014). Inicjator i prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza (2007), dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (od 2006). Od 1990 r. dziennikarz, najpierw przez dwa lata w „Gazecie Lubelskiej Dzień”, pierwszej niezależnej gazecie codziennej w Lublinie i regionu wschodniego, następnie – do 2012 r. – w lubelskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Współpracował m.in. z „Akcentem”, „Kulturą Enter”, „Nowym Dziennikiem” i „Zeszytami Literackimi”. Krytyk, recenzent, publicysta, komentator życia kulturalnego, redaktor wydawnictw artystyczno-kulturalnych, działacz społeczno-kulturalny. Autor m.in. Księgi wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza (2011) oraz tekstów do katalogów, albumów i folderów takich artystów, jak: Jan Łazorek, Stasys Eidrigevičius, Leszek Mądzik, Mariusz Drzewiński, Bartłomiej Michałowski, Piotr Kmieć, Andrzej Polakowski (album Ot Kot o artyście Andrzeju Kocie wg pomysłu Jarosława Koziary z tekstem Grzegorza Józefczuka został uhonorowany nagrodą w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2015). Współzałożyciel Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Kresowej Akademii Smaku, przewodniczący Kapituły Nagrody „Angelus Lubelski”. Inicjator Salonu Ludzi Ciekawych (Kawiarnia Artystyczna Hades) i Hades Szeroka Art Festiwal w Lublinie. Juror m.in. w konkursie dla młodych aktywistów kultury „Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne” (Polskie Radio Lublin). Inicjator przedsięwzięć poświęconych artyście i pisarzowi Brunonowi Schulzowi wpisanych w idee współpracy polsko-ukraińskiej. Kierownik międzynarodowego projektu „Bruno4ever. Dni Brunona Schulza w Lublinie” poświęconego schulzowskim inspiracjom w kulturze i sztuce oraz kulturowo-naukowym tradycjom Drohobycza. Przeprowadził m.in. projekt wmurowania tablicy memorialnej w miejscu śmierci Brunona Schulza (2006, 2008), a w 2014 roku projekt modernizacji Izby Pamięci – Muzeum Brunona Schulza, jedynej takiej placówki na świecie, nad którą sprawuje opiekę. W 2016 r. zainicjował wydawanie „Acta Schulziana”. Laureat Konkursu im. Mirosława Dereckiego (2001, 2002) organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (oddział w Lublinie) oraz wielokrotny laureat konkursów na reportaż lubelskiego oddziału „Gazety Wyborczej” i Polskiego Radia Lublin; przyznano mu m.in. nagrodę honorową Teatru im. Andersena w Lublinie „Zapałka Andersena 2011”, Nagrodę Miasta Lublina za upowszechnianie kultury w 2012 r., stypendium MKiDN, medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2023). Mieszka w Lublinie.