Jan Skiba

Jan Skiba z lewej odbiera medal z rąk prof. Jerzego Święcha. Fot. M. Trembecki

Jan Skiba z lewej odbiera medal z rąk prof. Jerzego Święcha. Fot. M. Trembecki

Jan Skiba – ur. 1955 w Lipowcu k. Panasówki. Ukończył Technikum Leśne w Biłgoraju (matura 1974). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (kierunek: administracja, magisterium: 1980). Od czasu ukończenia studiów pracuje w Urzędzie Gminy w Zwierzyńcu. W latach 1983-1987 był sekretarzem urzędu, później przez rok pełnił obowiązki naczelnika gminy. W tym czasie koordynował prace nad przygotowaniem wniosku o nadanie Zwierzyńcowi praw miejskich, co nastąpiło 1 stycznia 1990 r.
Od czerwca 1990 r. przez 3 kolejne kadencje był wybierany przez radę miasta i gminy na burmistrza Zwierzyńca. Od 2002 r. w czterech kolejnych wyborach bezpośrednich powierzano mu funkcję burmistrza (jest jedną z osób, które w Polsce najdłużej sprawują nieprzerwanie taką funkcję). W tym czasie wszystkie gospodarstwa w gminie uzyskały dostęp do wodociągu, a zdecydowana większość do sieci gazowej i kanalizacyjnej, ponadto utworzono m.in. zbiornik wodny na Wieprzu w Rudce i nową siedzibę domu kultury, wybudowano szkołę podstawową w Wywłoczce, nowy ratusz, budynek dla gimnazjum, oczyszczalnię ścieków, przywrócono historyczny kształt otoczeniu „kościoła na wodzie” – zrewitalizowano staw kościelny i kanał pałacowy „Zwierzyńczyka”, odtwarzając założenie wodno-parkowe z czasów baroku, przebudowano też wiele dróg gminnych i powiatowych oraz budynków szkolnych.
Jako burmistrz nadawał kształt Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która miała już 17 edycji. Patronował 7 wojewódzkim dorocznym świętom tradycji i kultury łowieckiej, licznym spotkaniom literackim, a także kilku edycjom powiatowych festiwali kultury ludowej. Nawiązał szeroką współpracę z gminami europejskimi (partnerzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier i z Ukrainy). W 1999 r. Komisja Europejska przyznała Zwierzyńcowi Złotą Gwiazdę Partnerstwa.
Współpracując z prof. Istvanem Kovácsem i ówczesnym ambasadorem Węgier Ákosem Engelmayerem, doprowadził do upamiętnienia udziału oficerów węgierskich w bitwie pod Panasówką w okolicach Zwierzyńca – jednej z ostatnich ważnych bitew powstania styczniowego, w której poległ szef sztabu oddziału płk. Borelowskiego (Lelewela) węgierski major Edward Nyáry.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Złotym Medalem Pamiątkowym Prezydenta Republiki Węgierskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.