Wiesław Myśliwski

Wiesław Myśliwski

Fot. Jarosław Wach

Wiesław Myśliwski – ur. 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem. Prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy, redaktor. Uczył się w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Sandomierzu, ukończył filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (na którym studiował wraz z przyszłą żoną). Debiutował w prasie w 1955 r. recenzją powieści Etienne de Greff Noc jest moim światłem. W latach 1955-1976 pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie jako asystent redaktora, redaktor, kierownik redakcji literatury współczesnej, zastępca redaktora naczelnego. Był redaktorem naczelnym kwartalnika społeczno-kulturalnego „Regiony” (1975-1999), redaktorem naczelnym dwutygodnika (początkowo trzymiesięcznika) kulturalnego „Sycyna” (1993-1999), członkiem Narodowej Rady Kultury (w latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego), Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa (1986-1989), a także Związku Literatów Polskich (1971-1983). Od 1997 r. jest przewodniczącym jury konkursu – Ogólnopolskiej Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu.
W swym dorobku ma powieści (wielokrotnie wznawiane): Nagi sad (1967), Pałac (1970), Kamień na kamieniu (1984), Widnokrąg (1996; nagroda Nike), Traktat o łuskaniu fasoli (2006; Nagroda Literacka Gdynia, Nike, TVP Kultura, miesięcznika „Odra”, książka 25-lecia – plebiscyt słuchaczy Programu 2 Polskiego Radia), Ostatnie rozdanie (2013, nominacja do Angelusa w 2014). Dramaty: Złodziej (1973), Klucznik (1978), Drzewo (1988), Requiem dla gospodyni (2000). Scenariusze filmowe: Przez dziewięć mostów (1972, według powieści Nagi sad), Droga (TV 1980, według powieści Kamień na kamieniu), Klucznik (1979, na motywach sztuki Klucznik, współaut. W. Marczewski), Kamień na kamieniu (1995). Jego dzieła były tłumaczone m.in. na angielski (w Anglii i USA), bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, francuski, gruziński, hebrajski, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki, serbski, ukraiński, węgierski, włoski. Ponadto były wystawiane na scenach teatrów, w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia oraz filmowane. Filmografia: Przez dziewięć mostów (1971, film fabularny telewizyjny, scen., dialogi Wiesław Myśliwski na podstawie Nagiego sadu, reż. Ryszard Ber), Pałac (1974, Teatr TV, reż. Ryszard Ber), Klucznik (1979, film fabularny telewizyjny, scen., reż. Wojciech Marczewski), Złodziej (1979, Teatr TV, reż., Stefan Szlachtycz), Droga (1980, film fabularny telewizyjny, scen., dialogi Wiesław Myśliwski na podstawie Kamienia na kamieniu, reż. Ryszard Ber), Pałac (1980, film fabularny, scen., reż. Tadeusz Junak), Popielec (1982, serial fabularny telewizyjny, scen. Wiesław Myśliwski, Ryszard Ber, reż. Ryszard Ber), Złodziej (1988, film fabularny telewizyjny, scen. Wiesław Helak, Tomasz Tryzna, reż. Wiesław Helak), Kamień na kamieniu (1995, scen. Wiesław Myśliwski, Ryszard Ber, reż. Ryszard Ber), W poszukiwaniu zgubionego buta (1997, Teatr TV, scen. na podstawie Widnokręgu, reż. Izabella Cywińska), Drzewo (1998, Teatr TV, adaptacja, reż. Izabella Cywińska, Dotknięcia (2001, Teatr TV, adaptacja na podstawie Widnokręgu, reż. Izabella Cywińska), Wiesław Myśliwski. Miejsca, których nie ma (2002, film dokumentalny z udziałem pisarza, scen., reż. Izabela Szylko), Saksofon (2012, Teatr TV, adaptacja na podstawie Traktatu o łuskaniu fasoli, reż. Izabella Cywińska).
Doktor honoris causa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (2007), Uniwersytetu Opolskiego (2009) oraz Rzeszowskiego (2012), Wielki Ambasador Polszczyzny (2015), Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza (2007), laureat kilkudziesięciu nagród, w tym: Literackiej Nagrody im. Stanisława Piętaka (1968, 1974), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1971), Nagrody Państwowej za całokształt twórczości (1979), Funduszu Literatury (1984), Klubu Kultury Chłopskiej (1985), państwowej II stopnia (1987), prezesa Rady Ministrów II stopnia (1997), Władysława Stanisława Reymonta (1997), Nike (1997, 2007), im. Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1998), TV Kultura (2007), Nagrody Literackiej Gdynia (2007), miesięcznika „Odra” (2007), Grand Prix Litteraire de St. Emillion za Traktat o łuskaniu fasoli (2011), Nagrody im. S. B. Lindego (Toruń – Getynga, 2011), Nagrody Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej (2011), The Best Translated Book Award (Nowy Jork) za Kamień na kamieniu (2012) – razem z tłumaczem Billem Johnstonem, Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2014 – tytuł Warszawskiego Twórcy (2014), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Orderem Ecce Homo (2004), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), Medalem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2006), statuetką Duma Regionu (Kielce 2009), Medalem Wojewody Lubelskiego (2009), Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2009) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2012). Mieszka z żoną Wacławą w Warszawie. Mają syna Grzegorza, są szczęśliwymi dziadkami.