Bogusław Wróblewski

Fot. Jerzy Kutnik

Fot. Jerzy Kutnik

Bogusław Wróblewski – ur. 1955 w Lubartowie. Absolwent polonistyki na UMCS, obecnie wykładowca tej uczelni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Doktorat w 1986 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha. Założyciel (1980) i redaktor naczelny „Akcentu”. Debiutował w 1973 r. wierszem w „Kamenie”. Jest m.in. autorem zbioru szkiców pt. Wydziedziczenie i kompleksy (1986), rozprawy Die Problematik Ostmitteleuropas in literarischen Zeitschriften in Polen (1996), krytycznej edycji Wierszy zebranych Zbigniewa Chałki (1997) i Wacława Oszajcy (2003), almanachu Zaułek poetów (2005), współredaktorem Pism Danuty Mostwin (2003), pracy zbiorowej na temat Isaaca B. Singera (2005), księgi dedykowanej profesorowi Jerzemu Święchowi pt. Słowa i metody (2009), a także autorem około stu publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach (również w Niemczech, USA, na Ukrainie i na Węgrzech). Opracował tom szkiców o pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego pt. Życie jest z przenikania (PIW, 2008). Współautor monografii twórczości wychodźców z Europy Środkowej Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium (Verlag de Gruyter, Berlin – New York 2009). Dla serii Biblioteka „Akcentu” przygotował antologie Lublin – miasto poetów (2012 i 2013) oraz Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej (2013). Wspólnie z Łukaszem Janickim zredagował dla wydawnictwa Czytelnik obszerną antologię Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka (2020), a także opatrzył wstępem i suplementem. Tłumaczył poezję z niemieckiego i rosyjskiego (piosenki Włodzimierza Wysockiego). Współzałożyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (1994), członek jej Rady Programowej oraz prezes Zarządu. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1992) oraz Collegium Budapest na Węgrzech (2007). Pomysłodawca i koordynator wieloletnich projektów realizowanych przez „Akcent” i Wschodnią Fundację Kultury, m.in. „Na pograniczu narodów i kultur”, „Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania”, „Czytanie Ukrainy”. W latach 1998-2005 członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A. w Warszawie. W latach 2002-2005 członek rady nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Od 2011 r. wiceprzewodniczący, a od 2014 r. do lutego 2016 r. przewodniczący, rady nadzorczej Radia Lublin S.A. Członek PEN Clubu. Laureat m.in. Nagrody Fundacji Polcul (2006), Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury (2010), Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego za całokształt działalności kulturalnej (2017); honorowy obywatel miasta Zwierzyniec; wyróżniony Akademickim Laurem Dziennikarskim (2020) przyznawanym osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką; odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2010), Medalem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2010), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Medalem Unii Lubelskiej (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019), Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin (2020), Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi (2020). Żona Małgorzata (chemik), synowie Krzysztof i Grzegorz, wnuczki Nina, Nadia, Laura i Luiza. Mieszka w Lublinie. Zakochany w Roztoczu, gdzie ma dom między Szczebrzeszynem a Zwierzyńcem.