Andrzej Jaroszyński

Andrzej Jaroszyński, fot. Jarosław Wach
Fot. Jarosław Wach

Andrzej Jaroszyński – ur. 1947 w Lublinie. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był pracownikiem dydaktycznym oraz dyrektorem Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1970-1990). W 1990 r. wstąpił do polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, pełniąc m.in. funkcję konsula RP w Chicago (1991-1994), radcy-ministra ambasady w Waszyngtonie (1994-1998), dyrektora Departamentu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa, następnie Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ (1998-2000), ambasadora w Norwegii i Islandii (2001-2005), wicedyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ (2005-2006), dyrektora Departamentu Ameryki MSZ (2006-2008), ambasadora w Australii i Papui-Nowej Gwinei (2008-2013). Po przejściu na emeryturę jest wykładowcą stosunków międzynarodowych w Instytucie Politologii i Spraw Międzynarodowych oraz przewodniczącym Rady Patronackiej „Debat dyplomatycznych” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Współautor tomu Polen i Norge bibliografi i utvalg / Norwegia w Polsce – wybrana bibliografia (Oslo 2002). Autor kilku haseł w Encyklopedii katolickiej i hasła „Poland” w Encyclopedia Britannica Yearbook (2006, 2007). Publikował m.in. w „Akcencie”, „The Chesterton Review”, „The Critic”, „Dniu”, „Ethosie”, „Kombatancie”, „Life Writing”, „Literaturze na Świecie”, „The Magazine”, „Pamiętniku Literackim”, „Polish Links”, „The Polish Review”, „Polsce”, „Spotkaniach”, „Studiach Polonijnych”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Ekspresjach” i „Tygodniu Polskim” oraz w pracach zbiorowych; ostatnio zamieszcza felietony w lubelskim portalu Kultura Enter oraz prowadzi spotkania promocyjne lubelskich autorów. Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski ogłaszał w „Arce”, „Ethosie”, „Rocznikach Filozoficznych KUL” oraz „Zeszytach Naukowych KUL”; przekłady z polskiego na angielski w Rural Socio-Cultural Change i Polish Literature in the Culture of Christian Europe (1983). Opracował Antologię wierszy wojennych. Wrzesień 1982 (wyd. bezdebitowe w 1982 oraz w 2011). Uhonorowany m.in. Królewskim Norweskim Orderem Świętego Olafa (2007).