Wacław Oszajca

Wacław Oszajca

Fot. Małgorzata Wróblewska

Wacław Oszajca SJ – ur. 1947 w Źwiartowie (pow. Tomaszów Lubelski), teolog po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ksiądz katolicki, jezuita. Okresowo przebywał i pracował w Niedrzwicy Kościelnej, Lubartowie, Łabuniach, Kaliszu, Gdyni, Poznaniu, Toruniu, w latach 1995 – 2020 w Warszawie, a od jesieni 2020 r. mieszka w Jastrzębiej Górze. W latach 80. duszpasterz akademicki Politechniki Lubelskiej i przewodniczący Lubelskiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym. Autor ponad 20 książek, głównie poetyckich, m.in. Zamysł (1979), Z głębi cienia (1981), Listy ze strajku (1983), Łagodność domu (1984), Naszyjnik umiłowanego (1984), Ty za blisko, my za daleko (1985), Mnie się nie lękaj (1989), Powrót Uriasza i inne wiersze (1992), Juda przyjdzie ostatni (1992), Z dnia na dzień (1994), Zebrane po drodze (1998), Reszta większa od całości (2003), Odwrócona perspektywa (2009), ale także eseistycznych, m.in. Przy świecy i ogarku. Rozmowy, eseje, szkice (1995), Msza w kolorach tęczy (2003), Niemszalne kazania (2010), Z Biblią przez cały rok. Opowieści dla dzieci (2011), Uwierz Mu na słowo (2015), Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze (2019). Autor scenariuszy dla Teatru Polskiego Radia: Przyszli za późno, czyli w samą porę (2008), Czyściec Judy (2010), Ekspres Warszawa – Suwałki (2010) oraz Ty za blisko (Teatr Polski w Poznań, premiera w 1999), Nie wierzę w śmierć (Teatr Miniatura w Gdańsku, prapremiera 2017). Jego wiersze były wykorzystywane jako teksty utworów muzycznych przez Ryszarda Bukowskiego i Andrzeja Dutkiewicza, a także tłumaczone na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, duński, litewski, bułgarski, węgierski, ukraiński i rosyjski. Członek jury Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku, Nagrody Literackiej Nike w latach 2003-2005, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta w latach 1994-2014, przewodniczący jury Konkursu Poetyckiego „Rytmy nieskończoności” im. Jacka Kaczmarskiego. Publicysta, komentator i dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Stałe współpracuje z „Akcentem”, „Sceną”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „W drodze”, „Życiem Duchowym” i Polskim Radiem oraz portalem internetowym „Deon”. Były redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego jezuitów „Przegląd Powszechny”. Emerytowany wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym „Collegium Bobolanum”. Przyznano mu m.in. Nagrodę im. Józefa Czechowicza III stopnia (1984) i I stopnia (1991), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1993) oraz im. Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego (2010), a także medal „Zasłużony dla tolerancji” (2000), Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2004), Złoty Krzyż Zasługi (2005), Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” (2009), Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011) i odznakę Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „Ambasador SM” (2012). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współzałożyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (1994) i członek jej Rady Programowej. Jest miłośnikiem pieszych wędrówek, zwłaszcza po Tatrach.