„Wernisaże Akcentu” – spotkanie z twórcami z Litwy

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

i redakcja „Akcentu”

serdecznie zapraszają

na spotkanie z cyklu „Wernisaże literackie Akcentu”

z pisarzami przybyłymi z Wilna:

Nijolė Daujotytė – poetką

Dainiusem Gintalasem – poetą, krytykiem sztuki i literatury, librecistą

Birutė Jonuškaitė – powieściopisarką, nowelistką, poetką

 

Prowadzenie: Łukasz Janicki, Bogusław Wróblewski

 

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (w czwartek)
o godz. 18:00 w Teatrze Starym
ul. Jezuicka 18 w Lublinie

Wstęp wolny.  Bezpłatne wejściówki do zarezerwowania

i odebrania w siedzibie redakcji (ul. Grodzka 3, Lublin, tel. 81 532 74 69 )

lub w kasie Teatru Starego (ul. Jezuicka 18)

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


Nijolė Daujotytė (ur. 1963 na Żmudzi). Ukończyła szkołę średnią w Varniai, na Uniwersytecie Wileńskim studiowała lituanistykę. Po studiach pracowała w różnych wydawnictwach. Opublikowała dwa zbiory wierszy: „Rośliny jednoroczne (Vienmečiai augalai, 2003) i „Przez liście” (Pro lapus, 2009). Za pierwszy z nich otrzymała nagrodę im. Zigmantasa Gėlė, która jest wręczana za najlepszy debiut poetycki danego roku. Od 2010 roku należy do Związku Pisarzy Litwy. Jej wiersze tłumaczone były na angielski i ukraiński. Obecnie pracuje w wydawnictwie „Odilė”.

Dainius Gintalas (ur. 1973) – poeta, tłumacz, librecista, krytyk sztuki i krytyk literacki. W roku 1995 ukończył filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim. W latach 1998-2000 studiował historię i teorię sztuki w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2000 był pomysłodawcą nieformalnego stowarzyszenia malarzy o nazwie „Maskoliškių meno frontas“ (Front Sztuki w Maskoliškės). Jest członkiem ruchu artystycznego o nazwie „Sintezija” (Synteza). W roku 1997 debiutował tomem wierszy pt. „Angis” (Żmija). W roku 2007 wydał drugi zbiór poezji pt. „Boa”, za który otrzymał Nagrodę Młodych Jaćwingów oraz Literacką Nagrodę Kapelusza. Jego trzeci tomik poetycki „Adatos” (Igły) został wyróżniony mianem najlepszej książki roku w kategorii poezja (2016), a Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru uznał go za jedną z dwunastu najbardziej kreatywnych książek tego roku, uzyskał także nagrodę J.Lindė-Dobilas. D. Gintalas napisał również libretta dla różnorodnych przedstawień muzycznych. Jako tłumaczowi przyznano mu nagrodę festiwalu Wiosna Poetycka za tłumaczenia światowej poezji (za Pieśni Maldorora Comte de Lautréamonta, 2016).

Birutė Jonuškaitė (ur. 1959 w litewskiej rodzinie na Sejneńszczyźnie. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Od 2003 roku pełni funkcję wiceprezesa Związku Pisarzy Litwy. Jest autorką zbiorów opowiadań: Usprawiedliwić siebie (1989), Pole żyta (1996), Jahreszeiten (1998), Most węży (2002), Jaskółczy list (2007), Zapnij mnie (2011), Kwitnąca cisza (2013), powieści Ewy nie wygnano z raju (1991), Wielka wyspa (t. I – 1997, t. 2. – 1999), Kupiec skupujący sny o miłości (2007), Tango białych suwaków (2009), Maranta (2015), powieści dla dzieci O ciekawskim Leonku (2007), tomu poetyckiego Dziecko o posiwiałych oczach (2004) oraz zbioru esejów i wywiadów Eksperyment (2005). Jako pierwsza w odradzającej się Litwie zaczęła tłumaczyć twórczość Czesława Miłosza, o którym napisała książkę Nasz poeta (2012). Opowiadania Jonuškaitė przełożono na kilkanaście języków. Wiersze i prozę pisaną po polsku lub tłumaczoną publikowała m.in. w „Akcencie”, „Dekadzie Literackiej” i „Toposie”. Na litewski tłumaczyła twórczość m.in. Jacka Dehnela, Marii Janion, Ignacego Karpowicza, Wojciecha Kuczoka, Janusza Szubera, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Janusza Rudnickiego i Magdaleny Tulli. Sześciokrotnie otrzymała litewską nagrodę literacką za najlepszy utwór prozatorski roku (w latach 1989, 1996, 2002, 2006, 2009, 2016). W 2006 r. przyznano jej nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę na rzecz zbliżenia literatury polskiej i litewskiej. W 2016 roku została uhonorowana Nagrodą Rządu Republiki Litewskiej za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki, a jednocześnie otrzymała Złoty Krzyż Zasługi RP (2016). Niedawno ukazał sie jej przekład książki Hanny Krall Król kier znów na wylocie – pierwsze dzieło Hanny Krall opublikowane w języku litewskim.