Noc Kultury 2016 – ostry dyżur poetycki

Noc Kultury 2016

Serdecznie zapraszamy na akcję pt.

„Ostry dyżur poetycki”

w siedzibie redakcji „Akcentu” przy ul.Grodzkiej 3 w Lublinie,

4 czerwca (sobota) od godz. 19

 


Redaktor „Akcentu” Bogusław Wróblewski podkreśla, że Lublin tworzy niezwykły klimat sprzyjający formowaniu talentów poetyckich: „rodzą się tu one po prostu na (Czechowiczowskim) kamieniu”. Redakcja „Akcentu” od lat kultywuje i rozwija te poetyckie tradycje. „Ostry dyżur poetycki” stanowi oryginalną kontynuację legendarnych już akcji organizowanych w siedzibie kwartalnika podczas poprzednich edycji Nocy Kultury, takich jak „Ideał sięgnął bruku”, „Wiersze z beczki”, „Duch liryki”, „Na skrzydłach poezji”, „Wiersze z kapelusza”, „Czytanie Ukrainy” czy „7 lat – liryczna nadwyżka”. Tym razem każdy twórca poezji i jej wielbiciel będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez „akcentową” izbę przyjęć, występując w roli zarówno dawcy, jak i biorcy lirycznych świadczeń.

Akcent - ostry dyżur poetycki

Akcent – ostry dyżur poetycki

Sekretarz redakcji, Jarosław Wach

Sekretarz redakcji, Jarosław Wach