Papier czy Internet? Panel dyskusyjny w Szczebrzeszynie – 05.08.2016

Festiwal Stolica Języka Polskiego i Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

serdecznie zapraszają do udziału w panelu

PAPIER CZY INTERNET.

Czy potrzebujemy pism literackich?

Moderator: dr Bogusław Wróblewski

Uczestnicy:
Krzysztof Kuczkowski – red. naczelny „Toposu”,
prof. Iwona Hofman – kierownik Zakładu Dziennikarstwa UMCS,
Barbara Odnous – red. nacz. magazynu „kulturaenter.pl”,
Bohdan Zadura – red. naczelny „Twórczości”
Udział w dyskusji zapowiedział również o. Wacław Oszajca, b. red. nacz. „Przeglądu Powszechnego”

5 sierpnia 2016 r. (piątek), godz. 13:30
na terenie miasteczka festiwalowego

Spotkanie mieści się w programie
Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie