Prezentacja „Akcentu” nr 2/2016

Z daleka i z bliska – Gość Radia Lublin
Wernisaże literackie Akcentu

Prezentacja kwartalnika „Akcent” nr 2 (144) 2016

 

Autorami są, m.in.:

Jacek Łukasiewicz, Jerzy Bartmiński, Wojciech Ligęza, István Kovács, Vladas Braziũnas,

Antanas A. Jonynas, Jarosław Cymerman, Andrzej Chodacki, Wojciech Mendzelewski,

Piotr Sendecki, Lechosław Lameński, Iwona Gralewicz-Wolny, Anna Sobolewska,

Dariusz Nowacki, Adam Kalbarczyk, Magdalena Jankowska, Leszek Mądzik

Do lektury zaproszą:

prof. Piotr Gutowski – KUL, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

red. Ryszard Montusiewicz – polonista, dyrektor lubelskiego ośrodka TVP

 

Spotkanie odbędzie się

9 czerwca, czwartek

Studio im. Z. Stepka

ul. Obrońców Pokoju 2, Lublin

Na spotkaniu będzie można nabyć najnowszy numer „Akcentu” oraz otrzymać egzemplarze archiwalne

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin