Prezentacja „Akcentu” nr 2/2016

Z daleka i z bliska – Gość Radia Lublin
Wernisaże literackie Akcentu

Prezentacja kwartalnika „Akcent” nr 2 (144) 2016

 

Autorami są, m.in.:

Jacek Łukasiewicz, Jerzy Bartmiński, Wojciech Ligęza, István Kovács, Vladas Braziũnas,

Antanas A. Jonynas, Jarosław Cymerman, Andrzej Chodacki, Wojciech Mendzelewski,

Piotr Sendecki, Lechosław Lameński, Iwona Gralewicz-Wolny, Anna Sobolewska,

Dariusz Nowacki, Adam Kalbarczyk, Magdalena Jankowska, Leszek Mądzik

Do lektury zaproszą:

prof. Piotr Gutowski – KUL, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

red. Ryszard Montusiewicz – polonista, dyrektor lubelskiego ośrodka TVP

 

Spotkanie odbędzie się

9 czerwca, czwartek

Studio im. Z. Stepka

ul. Obrońców Pokoju 2, Lublin

Na spotkaniu będzie można nabyć najnowszy numer „Akcentu” oraz otrzymać egzemplarze archiwalne

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Font Resize
Contrast