Spotkanie z prof. Piotrem Biłosem i Anną Biłos

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

oraz redakcja kwartalnika „Akcent”

serdecznie zapraszają na spotkanie

z cyklu „wernisaże literackie Akcentu”.

Naszymi gośćmi będą

prof. Piotr Biłos

literaturoznawca, kierownik polskiej sekcji
Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu
autor niedawno wydanej książki
Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego

(Wydawnictwo Znak, Kraków 2017)

oraz Anna Biłos

tłumaczka, dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu

Wypowiedź wstępna i prowadzenie: dr Bogusław Wróblewski

Spotkanie odbędzie się 22 listopada (czwartek)
o godz. 17:00 w Trybunale Koronnym
ul. Rynek 1 w Lublinie

Wstęp wolny


Projekt „Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania”
współfinansowany jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin


Prof. Piotr Biłos (ur. 1977) – kieruje polonistyką na prestiżowym paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), gdzie wykłada teorię literatury oraz jest współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych. Mgr literatury francuskiej i porównawczej (Sorbona), były profesor „agrégé”. Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Prowadził także zajęcia w Ecole Normale Supérieure w Lyonie, a obecnie jest szefem komisji rekrutacyjnej tej uczelni w zakresie języka polskiego. Dzieciństwo spędził pomiędzy Algierią, Marokiem i Polską. We Francji, w prestiżowej serii „Classiques Garnier” ukazały się jego książki promujące uniwersalizm polskiej literatury: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde, Paryż 2012 (Wygnanie i nowoczesność, ku literaturze w skali świata) oraz Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski, Paryż 2016 (Gry z „ja”, konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego). W Polsce w 2017 roku krakowski Znak opublikował jego monografię Powieściowe Światy Wiesława Myśliwskiego. Organizator licznych sesji naukowych – przykładowo jedna z ubiegłorocznych nosiła tytuł: „Awangardy literackie i artystyczne jako europejski wynalazek” (Paryż 12-13 maja 2017), a w listopadzie tegoż roku poprowadził uroczystość stulecia zajęć polonistycznych w INALCO. W październiku br. był moderatorem dyskusji poświęconej współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją w czasie konferencji przygotowanej w Ambasadzie RP w Paryżu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; czynnie uczestniczy też w podobnych uroczystościach organizowanych ostatnio przez paryską stację Polskiej Akademii Nauk.

Anna Gieros-Biłos – romanistka i bohemistka, tłumaczka, od 2016 roku dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu. W 2006 roku ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (tam studiowała również bohemistykę) oraz Collège International des Traducteurs Littéraires (2015). W latach 2008-2013 wykładała na Uniwersytecie w Lyonie. Tłumaczyła z języka francuskiego dzieła literatury pięknej i teksty naukowe, m. in. książkę Elisabeth Roudinesco Pourquoi la psychanalyse(Dlaczego psychoanaliza?, wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa 2014). Inicjatorka szeregu przedsięwzięć promujących kulturę polską we Francji.