Spotkanie z prof. Piotrem Biłosem

Uwaga, zmiana godziny spotkania, zapraszamy na 19:15


 

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”,
oraz redakcja kwartalnika „Akcent”

serdecznie zapraszają na spotkanie
z cyklu „Wernisaże literackie Akcentu

z prof. Piotrem Biłosem
(INALCO, PARYŻ)

zatytułowane

Biografie twórcze Polaków – europejskie konteksty

Prowadzenie: dr Bogusław Wróblewski

Spotkanie odbędzie się 23 października (środa)
o godz. 19:15 w siedzibie redakcji
ul. Grodzka 3 w Lublinie

Wstęp wolny


Projekt „Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania”
współfinansowany jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin


Piotr Biłos

Piotr Biłos, fot. Jarosław Wach

Prof. Piotr Biłos (ur. 1977) – kieruje polonistyką na prestiżowym paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), gdzie wykłada teorię literatury oraz jest współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych. Mgr literatury francuskiej i porównawczej (Sorbona), były profesor „agrégé”. Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Prowadził także zajęcia w Ecole Normale Supérieure w Lyonie, a obecnie jest szefem komisji rekrutacyjnej tej uczelni w zakresie języka polskiego. Dzieciństwo spędził pomiędzy Algierią, Marokiem i Polską. We Francji, w prestiżowej serii „Classiques Garnier” ukazały się jego książki promujące uniwersalizm polskiej literatury: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde, Paryż 2012 (Wygnanie i nowoczesność, ku literaturze w skali świata) oraz Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski, Paryż 2016 (Gry z „ja”, konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego). W Polsce w 2017 roku krakowski Znak opublikował jego monografię Powieściowe Światy Wiesława Myśliwskiego. Organizator licznych sesji naukowych – przykładowo jedna z nowszych nosiła tytuł: „Awangardy literackie i artystyczne jako europejski wynalazek” (Paryż 12-13 maja 2017), a w listopadzie tegoż roku poprowadził uroczystość stulecia zajęć polonistycznych w INALCO. Przed rokiem był moderatorem dyskusji poświęconej współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją w czasie konferencji przygotowanej w Ambasadzie RP w Paryżu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; czynnie uczestniczy też w innych podobnych wydarzeniach organizowanych we Francji. Ostatnio spore poruszenie spowodował jego tekst o zafałszowaniach francuskiego obrazu Polski ogłoszony w czasopiśmie „Wszystko co najważniejsze”: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-dzieje-propagandy-dzieje-wolnosci/