Wernisaże literackie Akcentu – spotkanie z o. Tomaszem Dostatnim

Dom Kultury LSM i Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

serdecznie zapraszają
na spotkanie z cyklu „Wernisaże literackie Akcentu” z

o. Tomaszem Dostatnim
dominikaninem, publicystą i eseistą,
autorem m.in. książek Złota 9 oraz Duchowe wędrowanie,
omawianych niedawno na łamach „Akcentu”

Wstęp i prowadzenie
red. Grzegorz Józefczuk

Spotkanie odbędzie się 18 października (wtorek) o godz. 18:00
w Domu Kultury LSM
ul. K. Wallenroda 4a, Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


Tomasz Dostatni OP – ksiądz katolicki, dominikanin (od trzydziestu kilku lat), założyciel Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Pradze, gdzie przebywał w pierwszej połowie lat 90. W latach 1995-2000 był dyrektorem wydawnictwa „W drodze” w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych, m. in cyklu „Rozmowy w drodze”. Znawca i tłumacz chrześcijańskiej myśli humanistycznej w Czechach, członek rady redakcyjnej czasopisma teologicznego „Salve”. Od kilkunastu lat w Lublinie, gdzie m.in. prowadzi dominikańską fundację „Ponad granicami” i organizuje filozoficzne „Debaty Dwóch Ambon”. Zaangażowany w ruch ekumeniczny i dialog z innymi religiami (m.in. głośne rozmowy z Szewachem Weissem w książce „W dwóch światach” – zob. „Akcent” nr 1/2011). Był członkiem międzyresortowego zespołu doradców przy premierze RP do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jest członkiem rady Fundacji św. Wojciecha – Adalberta, felietonistą „Gazety Wyborczej”, współpracownikiem „Akcentu”. Autor lub współautor kilkunastu książek, z których aż trzy ukazały się w ubiegłym roku: Tomasz Dostatni OP: Duchowe wędrowanie. Teksty osobiste i religijne. (Wyd. Zysk i S-ka, Poznań); Tomasz Dostatni OP: Złota 9. (Wyd. Warsztaty Kultury, Lublin); Kultura – Kościół. Kościół na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946 – 2000. Wybór, opracowanie i posłowie Tomasz Dostatni OP. (Instytut Książki, Kraków).