Aleksander Wójtowicz

Aleksander WójtowiczAleksander Wójtowicz – ur. 1977 w Lublinie. Historyk literatury, edytor, doktor habilitowany, pracownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Od 2017 r. przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie, od 2020 r. kierownik Muzeum Literackiego w Lublinie (Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie). Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką eksperymentalną oraz edytorstwem literatury dwudziestego wieku. Debiutował w 2002 r. na łamach „Akcentu” szkicem o ewolucji światopoglądowej Ferdynanda Goetla. Autor monografii: Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (2010 – książkowa edycja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha), Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017) oraz „Epoka wielkiego zamętu”. Szkice o literaturze nowoczesnej (1918-1939) (2020). Współredaktor prac zbiorowych, krytycznych wydań dzieł pisarzy dwudziestowiecznych (m.in. Pism zebranych Józefa Czechowicza, Szopek Reflektora, Duszków Franciszki Arnsztajnowej). Publikował m.in. w „Akcencie”, „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Forum Poetyki”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Filmowym”, „Praktyce Teoretycznej”, „Sztuce Edycji”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Obecnie pracuje nad książką Awangarda i kultura popularna i jest członkiem zespołu przygotowującego edycję Notatników Józefa Łobodowskiego. Współpracownik Ośrodka Badań nad Awangardą UJ. Wolne chwile poświęca na birdwatching oraz wycieczki przyrodnicze.