Aleksander Wójtowicz

Aleksander WójtowiczAleksander Wójtowicz – ur. 1977 w Lublinie. Historyk literatury, edytor, adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS. Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką eksperymentalną, edytorstwem literatury dwudziestego wieku oraz współczesnym przyrodopisarstwem. Debiutował w 2002 r. na łamach „Akcentu” szkicem o ewolucji światopoglądowej Ferdynanda Goetla. Autor monografii Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (2010 – książkowa edycja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha), książej Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017) oraz Epoka wielkiego zamętu (2020). Współredaktor prac zbiorowych, krytycznych wydań dzieł pisarzy dwudziestowiecznych (m.in. Pism zebranych Józefa Czechowicza); publikował m.in. w „Akcencie”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Filmowym”, „Tekstach Drugich”, „Sztuce Edycji”. Obecnie pracuje nad książką Awangarda i kultura popularna i jest członkiem zespołu przygotowującego edycję Notatników Józefa Łobodowskiego. Wolne chwile poświęca na birdwatching oraz wycieczki przyrodnicze.