Aleksander Wójtowicz

Aleksander WójtowiczAleksander Wójtowicz – ur. 1977 w Lublinie. Historyk literatury, edytor, adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką eksperymentalną, edytorstwem literatury dwudziestego wieku oraz współczesnym przyrodopisarstwem. Debiutował w 2002 r. na łamach „Akcentu” szkicem o ewolucji światopoglądowej Ferdynanda Goetla. Autor monografii Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (2010 – książkowa edycja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha) oraz Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017). Współredaktor prac zbiorowych, krytycznych wydań dzieł pisarzy dwudziestowiecznych (m.in. Pism zebranych Józefa Czechowicza); publikował m.in. w „Akcencie”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Filmowym”, „Tekstach Drugich”, „Sztuce Edycji”. Obecnie pracuje nad książką Awangarda i kultura popularna i jest członkiem zespołu przygotowującego edycję Notatników Józefa Łobodowskiego. Wolne chwile poświęca na birdwatching oraz wycieczki przyrodnicze.

Font Resize
Contrast