Jacek Zalewski

Fot. Paulina Chmiel

Jacek Zalewski – ur. 1975 w Lublinie. Tutaj studiował filozofię na UMCS, potem przez kilka lat pracował w pewnej nieistniejącej już gazecie ogłoszeniowej (skutecznie unicestwionej przez internet). Zmęczony Lublinem do granic porzucił go i wyemigrował do Warszawy, gdzie przez kolejne kilka lat kontemplował uroki bycia przybłędą w obcym mieście. Wreszcie zapragnął zostać przybłędą we własnym mieście i powrócił do Lublina – nie chcąc jednak wracać z pustymi rękami, zabrał ze sobą esej Lublin, miasto w ekstazie, za którego sprawą nawiązał stałą współpracę z „Akcentem”. Zadebiutował w nieistniejącym już lubelskim miesięczniku literackim „Na przykład” (skutecznie unicestwionym… właściwie nie wie przez co). Autor filozoficznej książki Wstęp do wątpienia oraz powieści Szpila, w której opisał realia pracy w dużym portalu internetowym. Autor esejów publikowanych m.in. w „Twórczości” i „Czasie Kultury” oraz tekstów naukowych zamieszczanych w publikacjach książkowych uniwersytetów Lublina, Rzeszowa, Torunia i Olsztyna. Miłośnik analogowych aparatów fotograficznych i starego sprzętu audio. Lubi spacerować, pisać ołówkiem i wypoczywać w wannie z kieliszkiem wina. Nie lubi emotikonów, przekleństw i górnego oświetlenia.