Jan Władysław Woś

Jan Władysław Woś – ur. 1939 w Warszawie, od 1967 przebywa za granicą, od 1987 posiada obywatelstwo włoskie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, studia spe­cjalistyczne w zakresie filozofii i łaciny średniowiecznej w Mediolanie, Louvain, Bonn, Heidelbergu, Pizie, Neapolu. Historyk, badacz stosunków polsko-włoskich, wydawca źródeł do historii Polski i dziejów Kościoła, bibliofil, kolekcjoner, profesor historii Europy Wschodniej na uniwersytetach w Pizie i Wenecji, a w latach 1987-2008 na uniwersytecie w Trydencie (założył Towarzystwo Kulturalne Włochy–Polska i Centrum Dokumentacji Historii Europy Wschodniej działające przy tym uniwersytecie). Uczestnik wypraw na­ukowych do Afryki i w dorzecze Amazonki. Członek wielu towarzystw naukowych. Z rąk kard. Józefa Glempa otrzymał medal „Zasłużonemu dla archidiecezji warszawskiej” (1998); odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999); Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie nadał mu tytuł doktora honoris causa (2002). Autor ponad 700 artykułów, recenzji i książek w języku włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, angielskim, polskim i japońskim. Po włosku napisał m.in. Polska. Studia historyczne (La Polonia. Studi storici, Piza 1992), Św. Wojciech i św. Stanisław – patroni Polski (Trydent 1997, edycja francuska Paryż 1998), Silva rerum. Wokół historii Europy Wschodniej i rela­cji włosko-polskich (Trydent 2001), „Florenza bella tutto il vulgo canta”. Testimonianze di viaggiatori polacchi (Trydent 2006), Per la storia delle relazioni italo-polacche nel Novecento (Trydent 2008). Jako prozaik debiutował w „Akcencie” 2009 nr 1. W 2011 r. nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się jego książka Ze wspomnień ucznia Liceum Kołłątaja w Warszawie (1954-1958), a w 2016 r. nakładem wydawnictwa Anagram tom wspomnień Na drogach Europy obejmujący okres prawie 60 lat. W 2012 r. w Lublinie został opublikowany zbiór jego opowiadań z dwoma tekstami autobiograficznymi (Sym­pozjum w Cassino i inne opowiadania). Od września 1955 r. prowadzi dziennik, którego fragmenty publikowane były w „Akcencie”, „Odrze” i „Twórczości”. Członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.