Andrzej Jaroszyński

Andrzej JaroszyńskiAndrzej Jaroszyński – ur. 1947 w Lublinie. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był pracownikiem dydaktycznym oraz dyrektorem Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1970-1990). W 1990 r. wstąpił do polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, pełniąc m.in. funkcję konsula generalnego RP w Chicago (1991-1992), radcy-ministra ambasady w Waszyngtonie (1994-1998), dyrektora Departamentu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa, następnie Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ (1998-2000), ambasadora w Norwegii (2001-2005), dyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ (2005-2006), dyrektora Departamentu Ameryki MSZ (2006-2008), ambasadora w Australii (2008-2013). Po przejściu na emeryturę jest wykładowcą stosunków międzynarodowych w Instytucie Politologii i Spraw Międzynarodowych oraz przewodniczącym Rady Patronackiej „Debat dyplomatycznych” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Współautor tomu Polen i Norge bibliografi i utvalg / Norwegia w Polsce wybrana bibliografia (Oslo 2002). Autor kilku haseł w Encyklopedii Katolickiej i hasła „Poland” w Encyclopedia Britannica Yearbook (2006, 2007). Publikował m.in. w „Akcencie”, „The Chesterton Review”, „The Critic”, „Dniu”, „Ethosie”, „Kombatancie”, „Life Writing”, „Literatura na Świecie”, „The Magazine”, „Pamiętniku Literackim”, „Polish Links”, „The Polish Review”, „Polsce”, „Spotkaniach”, „Studiach Polonijnych”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Związkowcu” oraz w pracach zbiorowych.
Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski ogłaszał w „Arce”, „Ethosie”, „Rocznikach Filozoficznych KUL” oraz „Zeszytach Naukowych KUL”; przekłady z polskiego na angielski w „Rural Socio-Cultural Changes” i Polish Literature in the Culture of Christian Europe (1983). Opracował Antologię wierszy wojennych. Wrzesień 1982 (1982) i Antologię wierszy wojennych. Wrzesień 2010 (2011).
Uhonorowany m.in. Królewskim Norweskim Orderem Świętego Olafa (2007).
Żona Henryka (mgr inżynier ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie 1974), córka Ewa (prawnik), wnuki Zosia i Andrzej. Upodobania: muzyka klasyczna i jazzowa, tenis, narty, grzybobranie (oraz bezinteresowne rozmowy).