Anna Mazurek-Marcińczak

Anna Mazurek

Fot. Jarosław Wach

Anna Marcińczak (do 1999 Mazurek) – ur. 1968 w Lublinie. Absolwentka filologii polskiej UMCS oraz Podyplomowych Studiów Muzeologicznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. W 2005 r. obroniła pracę doktorską w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS na temat publicystyki prawicowej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pracuje w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza (oddział Muzeum Narodowego w Lublinie). Jest autorką wystaw i artykułów prezentujących lubelskie środowisko literackie. Ostatnio jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół poezji i epistolografii Anny Kamieńskiej. Autorka tekstów krytycznoliterackich, publikowanych głównie na łamach „Akcentu”. Drukowała również w „Kresach”, „Na Przykład”, „Studiach i Materiałach Lubelskich”, a także piśmie „Lublin. Kultura i społeczeństwo”. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury (2006), uhonorowana m.in. Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (2003), Medalem Prezydenta Miasta Lublina (2010) i Dyplom uznania województwa lubelskiego (2020). Z usposobienia flâneuse: lubi wyprawy „antyturystyczne” i literaturę podróżniczą. Najważniejsze fascynacje: Wspólnota „Arka” Jeana Vaniera, kultura ludowa, twórczość Jerzego Nowosielskiego i Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie.