Bogusław Biela

Bogusław BielaBogusław Biela – ur. 1952 w Jarosławiu (województwo podkarpackie). Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1982 r. we Francji Studia na Uniwersytecie Nowa Sorbona Paris III (praca doktorska z literatury porównawczej). Adiunkt w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu. Główne tematy badań: kontakty Cypriana Norwida z elitą francuską, francuskie lata Norwida. Publikuje w „Akcencie” i roczniku „Studia Norwidiana”. Publikacje w języku francuskim: La revue Kultura: intermédiaire entre les littératures slaves et occidentales (1947-1970) (Presses universitaires du Septentrion. Villeneuve d’Ascq, 2000), Norwid à Clichy („Slovo” 24/25, 2000), S. Mędak, B. Biela, C. Meszaros: Apprendre le polonais par les textes (Edition l’Harmattan, 2005). Tłumaczenia na język francuski – Roman Chojnacki: C’est ainsi (Traduction, notes, postface Bogusław Biela. Rzeszów-Toronto 2011), wydanie dwujęzyczne – Roman Chojnacki: Poèmes non écrits (Traduction et notes Bogusław Biela. Norbertinum, Lublin 2014 – w druku). Tłumaczenie z języka francuskiego – M. Fumaroli: Pochwała piękna Paryża („Podteksty” 3/17, 2009). W przygotowaniu: Norwid w Paryżu – w świetle dokumentów francuskich.