Edward Balawejder

Edward BalawejderEdward Balawejder – ur. 1942 w Markowej, absolwent historii UMCS (1965). W 1982 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu oświaty dorosłych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze w czasie studiów pracował w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, w latach 1972-1981 był etatowym sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego TWP, a w latach 1982-1990 dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Po uzyskaniu w 1990 r. statusu starszego kustosza muzealnego został powołany przez Ministra Kultury i Sztuki na dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku (od stycznia 1991 r.). Stanowisko to pełnił do przejścia na emeryturę z końcem marca 2007 r. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną, m.in. w Towarzystwie Kultury Teatralnej (wiceprezes Zarządu Głównego przez trzy kadencje) i Stowarzyszeniu Teatralnym Gardzienice (prezes zarządu przez 7 pierwszych lat działalności). Współzałożyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (1994) oraz członek jej Rady Programowej. Członek Rady Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie w latach 1993-2005, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 1992 r.). W latach 1991-2005 dyrektor Fundacji Kuncewiczów; w domu Marii i Jerzego Kuncewiczów prowadził otwarty salon artystyczny z licznymi gośćmi – pisarzami, muzykami, plastykami.
Wychowanie we wsi Markowa w tradycjach ludowych zadecydowało o wyborze Związku Młodzieży Wiejskiej jako obszaru aktywności społeczno-politycznej (w latach 1963-1965 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Uczelnianego ZMW w UMCS), a później Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym aktywnie działa do dziś. Od 2002 r. pełni społecznie funkcję prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, od 2004 r. jest członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Ma na koncie ponad 90 publikacji naukowych i popularnych z zakresu myśli politycznej, martyrologii i edukacji historycznej, oświaty dorosłych, historii sztuki. Posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenie Za Zasługi dla Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka Zasłużony Popularyzator Wiedzy, Złota Odznaka Zasłużonemu dla Lublina, Honorowa Odznaka Za Zasługi dla Lubelszczyzny, tytuł „Bene Meritus Terrae Lublinensi”. Żona Wanda, dwie córki, syn, trzy wnuczki, wnuk. Lubi podróżować, ceni powieści historyczne i psychologiczne. Mieszka w Lublinie.