Iwona Hofman

Iwona Hofman

Iwona Hofman

Iwona Hofman – ur. 1960 w Lublinie. Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie (do 2018 r.), ekspert Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Do niedawna dziekan Wydziału Politologii UMCS, po reorganizacji dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i kierownik Katedry Dziennikarstwa.

Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także: problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, dydaktyka dziennikarska.

Jest autorką 13 monografii, m.in.: Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury” (2003) oraz Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury” (2009), ogłosiła ok. 250 artykułów naukowych, pod jej redakcją ukazało się 28 tomów monograficznych, a z Leopoldem Ungerem Teczki Giedroycia (2010). Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. W 2006 r. visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie, współtwórczyni cyklicznych konferencji „Współczesne Media”.

Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest m.in. członkiem Rady Doskonałości Naukowej, przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, członkiem zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN, Towarzystwa Jana Karskiego, Forum Polsko-Ukraińskiego. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Edukacji Narodowej (2013). W 2010 r. uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.

Font Resize
Contrast