Iwona Hofman

Iwona Hofman

Iwona Hofman

Iwona Hofman – ur. 1960 w Lublinie. Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Od 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także: problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, dydaktyka dziennikarska, dziennikarstwo poważne. Jest autorką 13 monografii, m.in.: Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury” (2003) oraz Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury” (2009), ogłosiła ok. 250 artykułów naukowych, pod jej redakcją ukazały się 34 tomy monograficzne (w tym szczególnie ważna dla lubelskiego medioznawstwa seria Współczesne media, niedawno zaś – w 2020 r. – tom Redaktor. 20 lat bez „Kultury”), a z Leopoldem Ungerem Teczki Giedroycia (2010). Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest m.in. członkiem Rady Doskonałości Naukowej, przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, przewodniczącą Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN, zastępcą przewodniczącego Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN. W 2021 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W 2010 r. uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.