Janina Strąkowska

Janina Strąkowska, AkcentJanina Strąkowska przez całe zawodowe życie związana z instytucjami działającymi w obszarze kultury. W latach 1966-1996, pracując w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Imprez Artystycznych „Estrada”, współorganizowała koncerty i okolicznościowe imprezy artystyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. W latach 1997-2000 (gdy firma uległa przeobrażeniu i istniała jako „Estrada Polska”), Janina Strąkowska była współorganizatorką licznych koncertów i występów artystycznych polskich i zagranicznych artystów (m.in. Sempolińskiego, Fogga, Niemena, Młynarskiego, Grechuty, Demarczyk) oraz zespołów węgierskich, czeskich rosyjskich, a także „Mazowsza”, „Śląska”, „Czerwonych Gitar”, „Czerwono-Czarnych” „Bajmu”, „Budki Suflera” i innych. W latach 1966-1970 należała do grona organizatorów Lubelskich Spotkań Jazzowych, występów Polskiego Teatru Tańca Conrada Drzewieckiego i Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Od roku 1994 podjęła pracę w Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” jako główna księgowa – ma znaczący udział w realizowanych przez Fundację projektach. Odznaczona m.in. Srebrną Odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina (1989) i Medalem Wojewody Lubelskiego (2011) oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2017).