Jarosław Cymerman

Jarosław CymermanJarosław Cymerman – ur. 1975 w Morągu, w Prusiech Książęcych. Do Lublina trafił trochę przypadkiem (względy rodzinne) i tego nie żałuje. Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, które dzięki Prof. Stefanowi Krukowi i Prof. Elżbiecie Rzewuskiej skończył jako teatrolog. Przez kilka lat pracował w lubelskich szkołach. Adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS. Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią polską XIX i XX wieku. Lubi pisać o teatrze, szczególnie wtedy, gdy można mówić nie tylko o tym, co się działo na scenie – czasem więc pisze także o tym, co zobaczył poza nią. Ponadto zajmuje się twórczością Józefa Czechowicza. Współredaktor krytycznej edycji Utworów dramatycznych oraz tomu Varia Józefa Czechowicza w serii Pism zebranych tego autora oraz monografii Muzyczność w dramacie i teatrze (2013). Jako krytyk debiutował w 2001 r. na łamach „Akcentu”, z którym obecnie stale współpracuje, od 2013 r. jest również członkiem Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Autor książki Scena Lublin (2017; wspólnie z Dominikiem Gacem i Grzegorzem Kondrasiukiem). W 2017 r. otrzymał Medal Unii Lubelskiej, a w 2020 r. Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego. Szczęśliwy mąż Agaty (z zawodu muzyka), ojciec trojga dzieci (Mateusza, Julii i Kuby), które nawet, gdy przeszkadzają, nadają wszystkiemu, co powyżej napisane, jakiś sens.