Jerzy Kutnik

Jerzy KutnikJerzy Kutnik – ur. 1953 w Lublinie. Amerykanista, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie był kierownikiem Zakładu Studiów Amerykańskich. Jest członkiem Rady WFK „Akcent”. W latach 1992-2005 kierował Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego UMCS, a w latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego uczelni. Był też pierwszym dziekanem – od 2002 do 2013 r. – Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, gdzie od 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry Filologii. W latach 1996-2002 był członkiem zarządu European Association for American Studies, a od 2008 do 2011 r. prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. Doktorat, napisany pod kierunkiem prof. Andrzeja Kopcewicza, obronił w 1984 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą American Council of Learned Societies w University of Milwaukee (1985-1986), stypendystą Fulbrighta w Stanford University i San Diego State University (1991-1992), Gilder-Lehrman Institute of American History w Nowym Jorku (2000) oraz American Studies Research Center w University of Canterbury w Christchurch w Nowej Zelandii (2002). Występował z odczytami na konferencjach naukowych i w uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii, Chinach, Hong Kongu, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Francji, Czechach, Rumunii i Estonii.
W 1986 r. opublikował w USA studium The Novel as Performance: The Fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman. Napisał też dwie książki o amerykańskim kompozytorze i pisarzu Johnie Cage’u: John Cage. Przypadek paradoksalny (1993, 2012) i Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a (1997). Przetłumaczył na język polski cztery powieści, w tym typograficzną powieść Raymonda Federmana Double or Nothing (Podwójna wygrana jak nic, Kraków 2010), zachowując wiernie układ typograficzny każdej strony oryginału. Opublikował ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i wywiadów z pisarzami. Pod jego kierunkiem powstały w UMCS w latach 2011-2013 cztery rozprawy doktorskie.
W 1993 r. był współorganizatorem „Dni ciszy”, festiwalu poświęconego twórczości Johna Cage’a i koordynowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Zorganizował w ramach festiwalu międzynarodową konferencję naukową z udziałem czołowych Cage’ologów. Zrealizował również we współpracy z redakcją magazynu kulturalnego „Pegaz” TVP1 półgodzinny film dokumentalny o Cage’u. W 2012 r. był inicjatorem i współorganizatorem z Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Roku Johna Cage’a, cyklu trwających przez dwanaście miesięcy imprez artystycznych i edukacyjnych z okazji setnej rocznicy urodzin amerykańskiego kompozytora i wizjonera (redakcja „Akcentu” patronowała temu przedsięwzięciu). W ramach festiwalu odbyło się sympozjum naukowe z udziałem wybitnych akademików, krytyków muzycznych i wykonawców muzyki Cage’a z Ameryki, Anglii, Niemiec, Francji i Polski. Opracował materiały sympozjum, uzupełnione o inne teksty, w tomie CAGE100 (2013). W 2014 r. uzyskał grant amerykańskiej fundacji Terra Foundation for American Art na organizację pierwszej w tej części Europy konferencji naukowej poświęconej sztuce amerykańskiej. Zatytułowana Wordstruck: American Artists as Readers, Writers and Literati konferencja odbędzie się w Lublinie w maju 2015 roku.
Żona Barbara (lekarka), dzieci: Magdalena (doktor biologii), Jan (doktor filozofii) i Wojciech (mąż Ani); wnuki: Roxane i William. Pracuje i odpoczywa przy muzyce. Lubi podróżować, zwłaszcza po Europie Zachodniej i Ameryce. Jest niestrudzony w zwiedzaniu muzeów (Prado, Reina Sofia i Thyssen-Bornemisza w jeden dzień!). Lubi fotografować wszystko i wszystkich.