Lechosław Lameński

Lechosław LameńskiLechosław Lameński – ur. 1949 w Bydgoszczy. Historyk sztuki i krytyk, prof. zw., od 1974 r. pracownik Sekcji Historii Sztuki KUL (obecnie Instytut Historii Sztuki), od 1998 r. Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, w latach 1999-2005 dyrektor Instytutu. Członek m.in.: Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 2007), Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (KNOS, od 2009), Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego (od 2012). Związany z redakcją „Akcentu” od 1982 r. Redaktor działu plastyki i historii sztuki (od 1985), a zarazem prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1987). Trzykrotny laureat ogólnopolskiego konkursu im. ks. Szczęsnego Dettlaffa, organizowanego przez Zarząd Główny SHS. Interesuje go przede wszystkim sztuka polska od połowy XIX wieku do 1939 r. (zwłaszcza rzeźba i architektura). Autor ponad 250 artykułów, recenzji, wstępów do katalogów, a także książek: Tomasz Oskar Sosnowski, 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie (1997), Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce (2007), Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku (2008), Stanisław Szukalski. Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938 (2013). W pracach zbiorowych, publikacjach na łamach „Akcentu” i w katalogach opracowywał m.in. twórczość Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Jerzego Jarnuszkiewicza, Rafała Malczewskiego, Grzegorza Mazurka, Antoniego Michalaka, Stanisława Szukalskiego, Stanisława Bałdygi, Jacka Wojciechowskiego, Tomasza Zawadzkiego, Tomka Kawiaka, Tadeusza Mysłowskiego, Stanisława Baja. Współpracował ze „Znakiem”, „Biuletynem Historii Sztuki” i „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie publikował m.in. artykuły na temat Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwurnika, Jana Lebensteina, Aliny Szapocznikow. Z okazji wydania 150 tomu „Akcentu” wyróżniony Dyplomem Wojewody Lubelskiego za szczególny wkład w rozwój kultury (2017). Wdowiec, szczęśliwy ojciec Kingi i Weroniki, a także dziadek dwóch – jak na razie – równie udanych wnuków (Bruna i Tymona). Lubi dobre kino akcji, koszykówkę (zwłaszcza w wydaniu NBA) i żużel (wierny fan Polonii Bydgoszcz).

Font Resize
Contrast