Ludwik Gawroński

Ludwik Gawroński – ur. 1939 w Dysie. Muzykolog, absolwent KUL, wieloletni współpracownik „Ruchu Muzycznego”, „Kuriera Lubelskiego”, „Akcentu”. Jest autorem ponad 500 szkiców, przyczynków, biogramów, recenzji i omówień z dziejów muzyki i przeszłości Lublina. Opublikował książki: O hejnałach i trębaczach w dawnym Lublinie (1995), Saga rodu Wieniawskich (2003), Muzyka religijna w Lublinie w latach 1574-1794 (1996, w przygotowaniu dalszy ciąg) oraz Słownik muzyków Lubelszczyzny od XV do XX w. Jest współzałożycielem (1996) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich z siedzibą w Lublinie oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.