Łukasz Janicki

Łukasz JanickiŁukasz Janicki – ur. 1980 w Lublinie. Absolwent filologii polskiej UMCS, redaktor działu krytyki i eseistyki w kwartalniku literackim „Akcent”. Opublikował kilkadziesiąt tekstów krytycznoliterackich i literaturoznawczych. Wspólnie z Jarosławem Wachem zredagował tomy szkiców (Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja (2012) oraz Opór – protest – wykroczenie (2015) po zorganizowanych przez nich interdyscyplinarnych konferencjach naukowych. Redaktor książki zawierającej eseje 12 polskich księży napisane w odpowiedzi na przygotowaną przez niego ankietę Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI w. (2018). Wspólnie z Bogusławem Wróblewskim zredagował dla wydawnictwa Czytelnik obszerną antologię Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka (2020). Uhonorowany m.in. Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2010), Medalem Unii Lubelskiej (2017), Dyplomem uznania województwa lubelskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury (2017) i Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego (2020).