Marek Danielkiewicz

Marek Danielkiewicz

Marek Danielkiewicz

Marek Danielkiewicz – ur. 1958 w Lubartowie. Poeta, recenzent teatralny i literacki, felietonista. Debiutował tomem wierszy Nie ma miej­sca dla przyjezdnych (1987). Ponadto opublikował: Osobne ocalenie (1990), Pochwała domu (1993), Powrót do Pustej Doliny (1995), Namiętności. Notatnik teatralny i literac­ki (2000), Droga do Kozłówki (2001), Chłopak z prowincji (2004), Emil z ulicy Lubelskiej (2009), Budapeszt tylko dla dorosłych (2015). Od 1989 roku związany z „Akcentem”. Teksty ogłaszał także w pismach: „Agni”, „Fołks=Sztyme”, „Kamena”, „Kresy” „Magyar Napló”, „Naput” „Okolice”, „Opcje”, „Poezja”, „Portret”, „RED”, „Replika”, „Ruch Muzyczny”, „Topos” „Twórczość” i innych. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski, włoski, rosyjski i ukraiński. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza (1991, 1994) i Warszawskiej Jesieni Poezji (1987, 1988). W 2020 r. otrzymał Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego.