Piotr Biłos

Piotr Biłos
Piotr Biłos, fot. Jarosław Wach

Piotr Biłos – ur. 1977 w Katowicach. Profesor, kieruje polonistyką na prestiżowym paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), gdzie był współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych i gdzie wykłada teorię literatury (niedawno obchodzona była uroczystość stulecia zajęć polonistycznych w INALCO). Magister literatury francuskiej i porównawczej – Sorbona, były profesor „agrégé”; doktorat i habilitację obronił na Inalco; obecnie Maître de conférences HDR. Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Prowadził także zajęcia w Ecole Normale Supérieure w Lyonie, a obecnie jest szefem komisji rekrutacyjnej tej uczelni w zakresie języka polskiego. Dzieciństwo spędził pomiędzy Algierią, Marokiem i Polską. We Francji, w prestiżowej serii „Classiques Garnier”, ukazały się jego książki promujące uniwersalizm polskiej literatury: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde (Paryż 2012; Wygnanie i nowoczesność, ku literaturze w skali świata) oraz Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski (Paryż 2016; Gry z „ja”, konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego). W Polsce w 2017 r. krakowski Znak opublikował jego monografię Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. Autor wielu artykułów o literaturze (o Szymborskiej, Kuśniewiczu, Conradzie, Miłoszu, Wacie, Herlingu, Sienkiewiczu, Boyu, Herbercie i Kawafisie, Jacku Milewskim, Krzysztoniu, Schulzu, Irzykowskim, Tulli, Twardochu i Dehnelu, Reymoncie, poezji powstańczej, translatologii, historii komparatystyki w Polsce itd.), organizator licznych sesji naukowych, np. Awangardy literackie i artystyczne jako europejski wynalazek (Paryż 12-13 maja 2017 r.). W październiku 2018 r. był moderatorem dyskusji poświęconej współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją w czasie konferencji przygotowanej w Ambasadzie RP w Paryżu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; czynnie uczestniczy też w podobnych wydarzeniach organizowanych przez paryską stację Polskiej Akademii Nauk.