Lublin Miasto Poetów

„Lublin – miasto poetów. Antologia.”

Wybór, wstęp, noty o autorach i komentarze Bogusław Wróblewski, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, cz. 1 i 2, Lublin 2012 i 2013.

„Lublin – miasto poetów” to pierwsza w historii lubelskiego środowiska literackiego antologia kompletna, obejmująca żyjących autorów wszystkich pokoleń (plus kilku twórców zmarłych w ostatnim pięcioleciu). Prezentowanym utworom towarzyszą lapidarne komentarze krytycznoliterackie, obok znajdujemy starannie opracowane noty biograficzne. Zdaniem autora wstępu lubelska liryka przeżywa obecnie czas obfitości, który porównać można do lat trzydziestych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wśród autorów są m.in. M. Danielkiewicz, J. Fert, A. Goławska, M. Jankowska, M. J. Kawałko, J. Kondrak, A. Kulik, E. Mazur, W. Michalski, A. Niewiadomski, D. Opolski, E. Ostrowska, W. Oszajca, M. Różycki, Z. Strzałkowski, A. Wierzbicki, B. Zadura.


Antologia poezji „Lublin – miasto poetów”,
cz. 1

Lublin - miasto poetów, cz. 1

Spis treści

Elżbieta Cichla-Czarniawska / 8
ukryty proces
my dwie
Józef F. Fert / 10
Getsemani (fragmenty cyklu)
Zbigniew Włodzimierz Fronczek / 12
Po cóż grabarzowi pieniądze?
Ciocia Mania leci do Ameryki

Paweł Gembal / 14
Trzeci wiersz rakowy
Czwarty wiersz rakowy
Piąty wiersz rakowy
Szósty wiersz rakowy

Urszula Gierszon / 16
* * *
* * *

Marian Stanisław Hermaszewki / 18
Zachód
Próg

Alina Jahołkowska / 20
Szaleństwa Marii…
W kazimierskim salonie

Magdalena Jankowska / 22
Przyniosła mi dwie gałązki
Element struktury

Urszula Jaros / 24
Dwóch
Fantazja nr 1

Marian Janusz Kawałko / 26
Tołstoj II (czyli czerni biel – vel czerń i biel)
Tołstoj VI, czyli pieśń o dwu wiarach

Piotr Kobielski-Grauman / 28
Przycięty język
* * *
* * *

Henryk Kozak / 30
Chwile przed odjazdem
Kryjówka

Janusz Kozłowski / 32
Krajobrazy zwiewne
* * *
* * *

Adam Kulik / 34
Cyklodrom
Polowanie w Discovery

Tadeusz Kwiatkowski-Cugow / 36
Ostatnia podróż Klary Wundt kapłanki wiosen i jesieni
Stanisław Andrzej Łukowski / 38
* * *
* * *

Ewa Mazur / 40
Prawdziwa miłość trwa wiecznie (Dobry romans się nie kończy)
Róbmy miłość a nie wojnę

Waldemar Michalski / 42
Włodzimierz Wołyński, czyli w miasteczku Jozafata Kuncewicza
Miasto z królewską metryką

Zofia Nowacka-Wilczek / 44
Wolontariuszka
Samotność

Dominik Opolski / 46
Z cyklu „Kamaryla”
Wacław Oszajca / 48
Życie
pasterka w księżpolu

Stanisław Popek / 50
Koncert na tryptyk skrzypcowy Jana
W poszukiwaniu wyspy szczęśliwej

Wojciech Próchniewicz / 52
* * *
Wierzę
Ewa Beata Sawicka / 54
Korespondencja
Ramię
Zbigniew Strzałkowski / 56
nasz wiek
jałowa ojczyzna

Maria Szczęsna-Jeleniewska / 58
* * *
Noc betlejemska

Alfred Marek Wierzbicki / 60
Osłowienie
Tak blisko

Bohdan Zadura / 62
Zakład (damsko-męski)
Ksiądz Kijańczuk

Józef Zięba / 64
[Otwórzcie się wszystkie piękne miasta]
[I tak niepostrzeżenie]

Stanisław Żurek / 66
i poszli burzą zbierać grom
* * *

Antologia poezji „Lublin – miasto poetów”, cz. 2

Lublin - miasto poetów, cz. 2

Spis treści

Marek Andrzejewski / 8
Rozpal się ogniu
Raz na walcu

Kamil Brewiński / 10
Franciszkanizm Serenada Barbara Radziwiłłówna
Artur Chlewiński / 12
Młodo w Lublinie, przedwcześnie na Starym Mieście
Marcin Czyż / 14
Kosmogonia MacDonaldsa
Historia filozofii po kolarsku

Marek Danielkiewicz / 16
Kozłówka
Posiłki

Wojciech Dunin-Kozicki / 18
* * *
* * *

Anna Maria Goławska / 20
Agrigento
* * *

Mateusz Grzeszczuk / 22
[…Rano jestem…]
Light
Zapominam

Jacek Guz / 24
Aria
Prawdziwe anomalie

Krzysztof Guzowski / 26
* * *
Bat
Cień

Marta Jedliczko / 28
* * *
* * *

Grzegorz Jędrek / 30
Katolicki pogrzeb
Jeszcze to się

Jan Kondrak / 32
Chwila u wrót
Piosenka dla ojca

Grzegorz Korba / 34
W nawiasie i poza
Jedna z ostatnich fotografii

Adam Marczuk / 36
Kotka
Erotyk z patriotycznym wydźwiękiem * * *

Rafał Mieczysłavsky / 38
*** [cokolwiek jest we mnie]
*** [nie ma nic co nas dzieli]
*** [to miejsce jest znakiem]

Andrzej Niewiadomski / 40
Przygoda na Mariensztacie
Ranking

Eda Ostrowska / 42
* * *
* * *
* * *

Joanna Pawłat / 44
Tanka nadziei
Tanka gospodyń domowych
Tanka w płomieniu świecy
Tanka blokersa-romantyka
Niedźwiedzia Tanka
Tanka o oczach dziecka
Tanka na czarną godzinę
Tanka-kołysanka

Marcin Różycki / 46
Modlitwa Śmierć
Rafał Rutkowski / 48
*** (ciężar)
Fatamorgana

Andrzej Samborski / 50
Ja – jeż
Po chińsku
Rana
Dziecko we mnie

Ewa Solska / 52
Runda Jeżozwierz
Basia Stępniak-Wilk / 54
Dyrygentka
Pan nie w porę

Elżbieta Wicha-Wauben / 56
Rembrandt: Studium głowy Chrystusa…
Martwa natura pomniejszego mistrza…

Aleksandra Zińczuk / 58
Nie uczyniony ręką ludzką stajenny mistycyzm