Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Z życia redakcji i fundacji

Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Kwartalnik „Akcent” otrzymał nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia za całokształt działalności. Na wręczonym redakcji dyplomie widnieje formuła: „za niezwykłą role w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na emigracji, wysoki poziom publicystyki kulturalnej, wrażliwość i wyczucie literackie oraz stworzenie platformy dialogu międzykulturowego”. Nagrodę główną przyznano prof. Piotrowi Majewskiemu za książkę „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ogłoszenie informacji o laureacie i nagrodach honorowych odbyło się podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS w formule zdalnej 21 października na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Uroczystego wręczenia dyplomu nagrody honorowej dokonał 4 grudnia 2020 r. JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski na ręce sekretarza redakcji „Akcentu” Jarosława Wacha, w obecności prof. dr hab. Iwony Hofman kierującej Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat UMCS i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia. W pierwszej edycji otrzymali ją Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz i Rafał Habielski, później m.in. Aleksandra Hnatiuk, Daniel Beauvois, Timothy Snyder, Jarosław Hrycak, Jerzy Pomianowski czy Fundacja Ośrodka KARTA (2019).

red. Jarosław Wach odbiera dyplom Nagrody im. Giedroycia z rąk JM Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego.jpg
Red. Jarosław Wach odbiera dyplom Nagrody im. Giedroycia z rąk JM Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego. Fot. Bartosz Proll/UMCS
red. Jarosław Wach, prof. Iwona Hofman i JM prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS.jpg
Red. Jarosław Wach, prof. Iwona Hofman i JM prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. Fot. Bartosz Proll/UMCS