Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Z życia redakcji

Kwartalnik „Akcent” otrzymał nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia za całokształt działalności. Nagrodę główną przyznano prof. Piotrowi Majewskiemu za książkę „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ogłoszenie informacji o laureacie i nagrodach honorowych odbyło się podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS w formule zdalnej 21 października na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat UMCS i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia. W pierwszej edycji otrzymali ją Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz i Rafał Habielski, później m.in. Aleksandra Hnatiuk, Daniel Beauvois, Timothy Snyder, Jarosław Hrycak, Jerzy Pomianowski czy Fundacja Ośrodka KARTA (2019).

Font Resize
Contrast