Nagroda za Upowszechnianie Kultury w 2020 r. dla WFK „Akcent” oraz Nagroda za Całokształt Działalności dla prof. Lechosława Lameńskiego

Z życia redakcji i fundacji

Dnia 09.09.2021 r. z rąk Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka odebraliśmy Nagrodę za Upowszechnianie Kultury w 2020 r. za wydanie z okazji jubileuszu 40-lecia kwartalnika „Akcent” antologii „Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka”, organizację cyklu spotkań „Wernisaże literackie Akcentu” oraz konsekwentne promowanie, wspieranie i prezentację dzieł wybitnych twórców z dziedziny literatury, filozofii, muzyki, sztuk plastycznych i teatru.

Jednocześnie Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w dziedzinie kultury otrzymał redaktor „Akcentu” prof. Lechosław Lameński.

linki do relacji mediów:
https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/prezydent-wreczyl-nagrody-miasta-lublin-w-dziedzinie-kultury-za-rok-2020,3131,41,1.html

https://kurierlubelski.pl/lublin-rozdal-nagrody-artystyczne-laureaci-je-odebrali-zobacz-zdjecia-z-wreczenia/ar/c13-15794764

https://radio.lublin.pl/2021/09/wreczenie-nagrod-miasta-lublin-w-dziedzinie-kultury/