Henryk Makarski – wiersze. Oryginały i przekłady.

Kolekcja tłumaczeń

Henryk Makarski

***

znalazłem cię w przepaści okna
gdy grudki słów
od łez wilgotne
na wieko wiatru
wyrzucałaś
samotna cała
słona cała

kruszyny słów
od wiatru lżejsze
spłonęły w słońcu
albo w gwiazdach
i oto jesteś
oto jesteś
milcząca cała
moja cała

 

(DUŃSKI)

***
[znalazłem cię…]

Jeg fandt dig i afgrundens vindu
når små ordrækker
fra mange tårer
dækket af vinden
du kastede bort
du fuld af ensomhed
du fuld af salt

ordrækker
lettere end vinden
brændte af solen
eller af stjernerne
og nu er du der
så fuld af stilhed
så ful min

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil