Janusz Kozłowski – wiersze. Oryginały i przekłady.

Kolekcja tłumaczeń

Janusz Kozłowski

Pokój

Starajmy się więc o to, co służy
sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.
(Rz 14, 19)

Trzeba odwagi serca
by podejść bliżej
pod skrzydłami nocy
gdy gwiazda
przewodniczka rośnie
w niej podzwania
amarantowa zorza
storczykiem przymierza

 

(DUŃSKI)

Stilhed
[Pokój]

Lad os derfor stræbe erter det,
der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse.
(Rom 14, 19)

Man må eje hjertets mod
for at være nær
under vingernes nat
når den ledende stjerne
stiger
fra den kommer toner sprøde
amarant aurora
orkideens fredsløfte

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil


Radość

Aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna.
(J 15, 11)

Nie lękam się ciemności
ani rozpaczy
na wzgórzu nadziei
rozkwita akacja
antyfoną odfrunęła
pszczelej muzyki
nie mam odwagi
powiedzieć błękitowi
że oczy rozchodnika
złotem się śmiały

 

(DUŃSKI)

Lykke
[Radość]

For at min glæde kan være i
jer og jeres glæde blive fuldkommen.
(Johs 15, 11)

Jeg ræddes ikke for mørket
ej heller fortvivlelsens ildskær
på et bjerg af ​​håb
blomstrede akacierne
vekselsangen fjernede sig
ligesom biens musik
jeg har ikke mod
til at fortælle den blå himmel
at øjet fra den hvide urteblomst
smilede til Gud

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil