Marian Stanisław Hermaszewski – wiersze. Oryginały i przekłady.

Kolekcja tłumaczeń

Marian Stanisław Hermaszewski

Matko z Zielonej Doliny

Matko z Zielonej Doliny
tak jasna jak liść wiosenny
łzo w ludzki ból oprawiona
znaku bezcenny
w niebieskim płaszczu z gwiazdami
módl się za nami

Cicha piastunko motyli
i gniazd wiewiórczych strażniczko
zechciej się w ludziach nachylić
leśną kantyczką
a kiedy będą ogromnieć
pamiętaj o mnie

 

(DUŃSKI)

Mor fra de grønne dale
[Matko z Zielonej Doliny]

Mor fra de grønne dale
lysende som forårs løv
du fælder en dyrebar tåre
et uvurdeligt tegn
klædt i din blå stjernekåbe
bed for os, Maria

Mor, sammerfuglens værn
vogter for det lille egern
i nåde ser du til os alle
med skovens salme
når modgang rammer os
tænk på os, Maria

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil


Dzień

W rozrzucone w kamieniach wyschnięte korzenie
w zagubione w sypkich cieniach
kładzie Bóg tęsknienie

W niedościgłość ptasich skrzydeł
w malowaną wodę
w czystą miłość rzecznych wideł
kładzie Bóg urodę

W olszynowe czarne szyszki
z nadchodzącą wiosną
w bursztynowe polne myszki
kładzie Bóg radosność

Ponad jasność ponad ciemnię
poprzez rzeczną sitwę
za tę krasność za tę ziemię
szepczę wiatr modlitwę

W oszroniałe drobne pąki
w trzcinę co się chwieje
w szarozłote chłodne łąki
wkłada Bóg nadzieję

 

(DUŃSKI)

Dagen
[Dzień]

I trøskede rødder steøet på stene
I som gik glip af skygge
Gud skænker det savnede.

I fuglenes vinger så hastige
I det pastelfarvede vand
I ren kærlighed flyder adskillelse
Gud skænker skønhed.

I træernes sorte kogler
ligger foråret gemt
I de ravfarvede markmus
Gud skænker glæde.

Over lys og over mørke
over flodbreddens siv
hvisker vinden en bøn
for Jordens skønhed.

I rimfrosten på træernes knopper
I de svajende sivrør
I grågyldne kolde enge
skænker Gud håb.

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil


 

***

Naprawdę Jesteś między nami
Jezu troskliwy i łagodny

może przy Tobie uzbieramy
łzy rozpalone jak pochodnie

Może lęk w sercu się wyczerni
gdy wzejdziesz Życiem nowym w nowiu

jeśli przerośnie nas Wieczernik
jeśli nakarmisz na pustkowiu

Jeśli na ucztę zaproszeni
nie uciekniemy w świat dziecinny

ożyjesz w liściach i w zieleni
Krzewie radosny, Krzewie winny

 

(DUŃSKI)

***
[Naprawdę Jesteś…]

Sandelig, Du er hos os
med din omsorg og mildhed

Måske i din nårhed vi kan samle tårer
tænde fakler til glæde

Måske kan vor angst og sorg blive mindre
når du kommer med nyt liv under nymånen

Hvis den sidste nadver får betydning
hvis du kan møde os i vor ørkenen

Måske inviterer Du os til festmåltid
da kommer vi gerne fra vor barndomsverden.

Du bringer nyt liv som de grønne blade
som vinbusken, der sætter frugt påny

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil