Anna Hałata. W poszukiwaniu wspólnej drogi

Spis treści numeru 3/2022

W poszukiwaniu wspólnej drogi

Na marginesie wystawy jubileuszowej
Barbary i Stanisława Bałdygów

(…)

W przestrzeń wystawy W drodze…1 w lubelskim Centrum Spotkania Kultur poświęconej twórczości graficznej Barbary Sosnowskiej-Bałdygi i Stanisława Bałdygi wciągają widza fragmenty natury: skalne głazy, odarte z kory pnie drzew, zaschnięte liście i plątanina korzeni. Krążąc między nimi, mimowolnie zaczynamy czuć się częścią świata przyrody, wnikamy w strukturę pochłonięci studiowaniem najdrobniejszych szczegółów jego krwiobiegu. I nagle z tego dobrze znanego, bezpiecznego, mimo swojej surowości, świata Stanisława Bałdygi wkraczamy w zupełnie inną rzeczywistość – przestrzeń złożoną z obcych, industrialnych, wstęgowych form wykreowanych przez Barbarę Sosnowską-Bałdygę, które wywołują stan emocjonalnego napięcia i niepokoju wobec tego, co nieznane. Każde z artystów posługuje się osobnym językiem, odrębny jest również obszar ich zainteresowań. Dwa światy – odległe, a mimo to paradoksalnie dość bliskie, na pozór bardzo różne, ale jednak w jakimś sensie podobne. Podczas oglądania wystawy zaczyna kiełkować wątpliwość, czy linia demarkacyjna między nimi ma rację bytu? Czy podkreślanie różnic dobrze znanych miłośnikom twórczości lubelskich grafików ma jakiś głębszy sens, skoro na kilku poziomach przekazu pojawiają się cechy wspólne? Oto pytania, które nasuwają się wobec dzieł prezentowanych na wystawie.

(…)

1 W drodze… 50-lecie pracy twórczej. Barbara Sosnowska-Bałdyga i Stanisław Bałdyga. Centrum Spotkania Kultur, 4.03-10.04.2022 r.

Całość w wydaniu tradycyjnym „Akcentu”.