Tomasz Chudak. Wiersze

Spis treści numeru 3/2022

Najtrudniejsze spotkanie

Najtrudniej na świecie

Trudniej niż przejść przez Morze Czerwone
i napełnić staw rybami
Rozmnożyć chleb
Wierzyć w cuda
Jak woda zmieniona w wino
i śmierć dla dobra ogółu

Jest spotkać
samego siebie

Odartego z fałszu setek min i słów
nieodbitych w niczyim spojrzeniu
i opinii
nawet tej, którą mamy na swój własny temat

Czysta jaźń

Nieodzwierciedlona
Nieobudowana

Matkami ani ojcami
Nadmiarem ani brakiem
Niczym ani nikim

Niesamotna i nieszukająca oddechu w tłumie

Bez aberracji
i tej sferycznej, przez którą gwiazdy są jakby piękniejsze,
i tej wynikającej z psychopatologii

Jest naszym największym sprzymierzeńcem

A spotkanie z nią

Najtrudniejszym na świecie
(…)

Więcej wierszy w wydaniu tradycyjnym „Akcentu”.