Mirosław Wójcik. Listy Witkacego do Zegadłowicza

Spis treści numeru 3-4/2004

Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum1

 

(…) W archiwum gorzeńskim zachowały się trzy adresowane do Emila Zegadłowicza listy Stanisława Ignacego Witkiewicza i przesłana do redakcji „Kraka” jedna kartka pocztowa, którą następnie (jako załącznik do własnej korespondencji) Marian Ruzamski przekazał autorowi Zmór.
——————————————————————-

Zakopane 20 III 1922
 
 
  Szanowny Panie,

Wskutek różnicy zdań w sprawie polemiki z p[anem] Kozikowskim, muszę przestać być współpracownikiem „Czartaka”, zachowując dla wszystkich Panów najlepsze uczucia. Proszę uprzejmie Pana o łaskawe odesłanie artykułu mojego o Stryjeńskiej do Tadeusza Żeleńskiego (Kraków, Krupnicza 13 II p.).

  Łączę wyrazy szacunku i sympatii

Stanisław Ignacy Witkiewicz
——————————————————————-

1 Niniejszy artykuł jest częścią przygotowywanej do druku książki Listy do Zegadłowicza, prezentującej zachowaną w archiwum pisarza w Gorzeniu Górnym wybrana korespondencję do najgłośniejszych pisarzy Dwudziestolecia międzywojennego.

 

Całość w papierowym wydaniu „Akcentu”.