Kazimierz Nowosielski. Wiersze

Spis treści numeru 4/2009

 

Wysłuchany

Wysłuchany – za sprawą
jakiego żalu?

W księdze dochodów – rozchodów
coraz więcej zamazań
poprawek

W wierszach wersów składanie
ostrożne
dokładne

(Przybywa w koszu
pokreślonych kartek)

Za oknem drzewo
rosnące na chwałę
samego istnienia

a ty światła szukasz
w najmniejszym z ocaleń

 

Rozbłyski

Wsparty o ścianę
obserwujesz blaski
na rzeczy mijaniu

W kącie podwórka
gniją jabłka w wiadrze
Muchy – owocówki
zwabione zapachem
wznoszą się kurzawą

Na nagrzanych deskach
śpi ciężarna kotka
Psiak podskakuje
– chciałby się dostać
do jej ogona

Stara Minkowa
dźwiga kosze z torfem
Mamrocze pod nosem:
psi grosz
kurze proso
czarcie nasienie

Mijają rzeczy
– trwa sprawy zdawanie:
w rachunkach sumienia
rachunek z widzenia

Rozbłyski na ścianie