Spotkanie z Anną Frajlich

Muzeum Józefa Czechowicza oraz Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

zapraszają na spotkanie autorskie
z Anną Frajlich, poetką z Nowego Jorku


połączone z promocją jej dwutomowych „Wierszy zebranych” („Przeszczep”, „Powroty”, Wydawnictwo FORMA, Szczecin 2022)

Wstęp i prowadzenie: dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS

O twórczości autorki mówić będzie: dr Bogusław Wróblewski

Spotkanie odbędzie się 31 maja (wtorek) o godzinie 18:00
w Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 w Lublinie

Spotkanie należy do cyklu wernisaży literackich „Akcentu”


Anna Frajlich – poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni. Ur. 1942 w Kattatałdyk w Kirgizji, gdzie w czasie II wojny światowej przebywała jej matka, po zajęciu przez Niemców Lwowa. Po zakończeniu wojny zamieszkała z rodziną w Szczecinie. Następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie ukończyła filologię polską na UW. Wyemigrowała z Polski wraz z mężem i synem w 1969 r., a w 1970 r. osiadła w Nowym Jorku. Pierwszy tom poetycki „Aby wiatr namalować” wydała w 1976 r. w Londynie, w oficynie Stanisława Gliwy. Kolejne to:„Tylko ziemia” (1979), „Indian Summer” (1982), „Który las” (1986), „Drzewo za oknem” (1991), „Between Dawn and the Wind – Pomiędzy świtem i wiatrem” (1991 i 2006, przekład i oprac. Reginy Grol), „Ogrodem i ogrodzeniem”(1993), „Jeszcze w drodze” (1994), „W słońcu listopada” (2000), „Znów szuka mnie wiatr” (2001), dwujęzyczne francuskie wydanie „Le vent, a nouveau me cherche” (2003 i 2012, przekład Alice Catherine Carls), „Łodzią jest i jest przystanią” (2013), „W pośpiechu rzeka płynie” (2020). Ogłosiła także zbiór opowiadań „Laboratorium” (2010, 2018) i zbiór esejów „Czesław Miłosz. Lekcje” (2011). W roku 2018 ukazał się wybór jej wierszy w przekładzie Marcina Wyrembelskiego na język włoski „Un oceano tra di noi” oraz wydana została monografia zbiorowa poświęcona jej twórczości „»Tu jestem/zamieszkuję własne życie«. „Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich” pod redakcją Wojciecha Ligęzy i Jolanty Pasterskiej. W 2021 r. opublikowano zbiór jej poezji „Ім’я батька” (Imię ojca) w przekładzie Wasyla Machny na język ukraiński oraz „El Tiempo No Es Un Collar de Perlas” w przekładzie Elżbiety Bortkiewicz na język hiszpański.Wojciech Ligęza pisze o jej twórczości: „W lirykach Anny Frajlich kategoria zamieszkiwania tworzy prywatną kronikę, wyzwala refleksje o czasie utraconym, płynącym i odzyskanym. Być i mieszkać to filozoficzne zadanie wyznaczania sensu i rozumienia losu podczas wędrówki po labiryncie niejasnych przypadków. Poetka podejmuje próby uniwersalizacji własnych doświadczeń, skłania się ku dociekaniom egzystencjonalnym i metafizycznym, posługuje się stylem elegijnym. Namysł nad dawnymi dziejami oraz współczesną historią nie skłania do prognoz zbyt optymistycznych. Rozgrywany w sferze ducha pojedynek z odpychającym i fascynującym miastem wciąż powraca jako temat poetycki. Jednakże niepokój wędrowania i lęk przed bezdomnością nie wypełnia bez reszty odczuć mówiącej, gdyż coraz częściej w odwiedzanych przestrzeniach znajduje ona enklawy piękna”.