Spotkanie z dr Łukaszem Marcińczakiem

Dom Kultury LSM
oraz Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

Serdecznie zapraszają na spotkanie
z dr Łukaszem Marcińczakiem 

połączone z promocją jego książki ukazującej w nowym świetle fascynującą przeszłość Lublina
Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie 

prowadzenie: red. Łukasz Janicki 

 

Spotkanie odbędzie się

we wtorek 7 lutego 2017 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM

w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a

wstęp wolny


Łukasz Marcińczak

Łukasz Marcińczak

Łukasz Marcińczak – ur. 1971 r. w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, w latach 2006-2014 redaktor pisma Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Od roku 2006 stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Publikował także w „Colloquia Communia”, „Gazecie Wyborczej” i „Magyar Napló” (Budapeszt). Autor tomu wierszy Profil odciśnięty w glinie (2002), zbioru dociekań losologicznych Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013) oraz książki Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka z profesor Jadwigą Mizińską (2014); współredaktor książek Andrzeja Klimowicza portretwielokrotny (2013) i Homo sentiens–człowiek czujący (2013). W 2010 roku  odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Lubi gotyk, futbol, MuzeumPergamońskie, Festiwal Conrada, chodzić po lesie z cudzym psem i swojego Focusa 1.6.


Łukasz Marcińczak Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie

Łukasz Marcińczak
Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i redakcja „Akcentu”, publikując serię wydawniczą „Biblioteka Siedemsetlecia”, pragną upamiętnić 700. rocznicę nadania Lublinowi praw miejskich. Na serię składają się książki ukazujące historyczne i współczesne znaczenie Lublina, jego kultury i wielonarodowych tradycji  pograniczaWschodu i Zachodu.
Dzięki esejom Łukasza Marcińczaka odkrywamy Lublin – miasto położone w centrum polskości – jako wyjątkową przestrzeń, w której stykają się przeciwstawne żywioły. Tu dokonuje się misterium, które może być zarówno zwiastunem apokalipsy, jak i  zapowiedzią odnowy świata. Historia Lublina – barwna, choć naznaczona piętnem tragizmu – jest dla autora rodzajem szyfru: próba jego złamania wiedzie do zasadniczych pytań o prawa rządzące życiem społeczeństw i jednostek. Z czym naprawdę zmagał się Jakub Icchak Horowic (zwany Widzącym z Lublina), żydowski prorok i herezjarcha? Co łączyło Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, których los zetknął w podlubelskim Nałęczowie? Dlaczego w kościele Dominikanów umieszczono naprzeciw siebie dwie ambony? Do jakiego kodu kulturowego nawiązywano, stawiając na najważniejszym lubelskim placu pomnik konny Józefa  Piłsudskiego? Co o Lublinie i o losach jego mieszkańców mówią groby na starym kirkucie i na cmentarzu przy Lipowej? Książka Marcińczaka odpowiada nie tylko na te pytania – to niezwykła opowieść zbudowana z faktów, zanurzona w legendach, wsparta wyobraźnią i prawdziwą pasją.