Spotkanie z pisarzami przybyłymi z Wilna

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

 
serdecznie zapraszają
na spotkanie z cyklu „Wernisaże literackie Akcentu”
z pisarzami przybyłymi z Wilna.


Wystąpią:

 
Daiva Molytė-Lukauskienė – poetka, prozaiczka, plastyczka
Birutė Jonuškaitė – powieściopisarka, nowelistka, poetka
Ernestas Noreika – poeta i piosenkarz
Nerijus Cibulskas – poeta, redaktor, bibliotekarz
Tadas Žvirinskis – farmaceuta, poeta, prozaik i tłumacz

 
Prowadzenie: Grzegorz Jędrek

 
Spotkanie odbędzie się 23 listopada (w środę) o godz. 17:00
w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4 w Lublinie
Wstęp wolny.Nerijus Cibulskas – ur. w 1987 r. w Koszedarach (Kaišiadorys). Ukończył Uniwersytet Wileński, gdzie studiował język i literaturę litewską. Pracował w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, pisał artykuły do litewskich mediów kulturalnych: „Metai”, „Šiaurės Atėnai”, Kulturpolis.lt, MiestoIQ.lt, Bernardinai.lt, recenzuje książki dla czasopisma „370”. Zaczął publikować już w czasach szkolnych. W 2012 r. wygrał konkurs na Pierwszą Książkę organizowany przez Związek Pisarzy i wydał debiutancki zbiór wierszy Nutrinami. Współredagował almanach Wiosna Poezji (2016). Jego druga książka Archeologija została wydana w 2016 r. i zdobyła Nagrodę Młodego Jaćwinga, która jest najważniejszą nagrodą dla młodych poetów na Litwie. Kolejne książki to Veneros (2019) i Epoché (2022). Publikował utwory poetyckie w czasopismach i antologiach: „Metai”, „Naujoji Romuva”, „Literatūra ir menas”, „Šiaurės Atėnai”, „Nemunas”, „Krantai”, „Gintaro lašai”, „Literatūrinės Vislniaus”, „Poezijos pavasaris”, „Poetinis Druskininkų ruduo”, „Przegląd Wileński”, oraz na europejskiej platformie poetyckiej Versopolis.

Birutė Jonuškaitė – ur. w 1959 r. na Sejneńszczyźnie. Poetka, prozaiczka, eseistka i tłumaczka. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach pracowała w suwalskich „Krajobrazach”, potem zamieszkała w Wilnie. Siedem lat była redaktorką naczelną popularnego na Litwie czasopisma „Rodzina”. Od 1994 r. jest członkinią Związku Pisarzy Litwy. Szesnaście lat pełniła obowiązki wiceprezeski tegoż Związku, obecnie jest prezeską. Opublikowała pięć zbiorów opowiadań, siedem powieści, dwie książki eseistyczne i dwa tomy poezji, tłumaczy literaturę polską na język litewski. W latach 1989-2020 ośmiokrotnie otrzymała różne nagrody literackie Litwy za najlepszy utwór prozatorski roku oraz dwukrotnie Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za twórczość publicystyczną w dziedzinie kultury (2004 i 2020). W 2020 r. przyznano jej za twórczość z ostatnich lat nagrodę Rady Bałtyckiej. W roku 2020 otrzymała medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent“. W 2006 r. została uhonorowana Nagrodą im. Witolda Hulewicza za zbliżenie polskiej i litewskiej literatury, a w 2016 r. Nagrodą Rządu Litewskiej Republiki za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki oraz Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury. Na język polski przełożono jej powieści Maranta (2020) oraz Maestro (2022).

Daiva Molytė-Lukauskienė – litewska poetka, prozaiczka, plastyczka, animatorka kultury; laureatka nagród literackich (m.in. Nagrody im. Ievy Simonaitytė). Urodziła się w 1967 roku w Olkienikach (lit. Valkininkai) w południowej Litwie, od ponad 20 lat mieszka i tworzy na Pomorzu, w Kłajpedzie i w Nidzie. Żona Audriusa, matka Justasa i Ugnė. Ukończyła studia artystyczne w zakresie projektowania komunikacji wizualnej na wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych – w 2001 roku w Kłajpedzie uzyskała tytuł magistra sztuki na podstawie pracy Graficzne środki ekspresji poetyckiej. Synteza słowa i obrazu. Autorka pięciu zbiorów poetyckich i dwóch książek prozą dla dzieci (sama tworzy ilustracje do własnych tekstów); redaktorka almanachu Baltija (Kłajpeda, 2011). Jej wiersze były tłumaczone na niemiecki, białoruski, polski i rosyjski. Autorka ilustracji do książki Ignalinos pasakos (Baśnie Ignalina, 2022) i grafik opublikowanych w niemieckim AHRENSHOOPER SEiTEN (2011). Jej prace (głównie malarstwo i grafika) były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Litwie, a także w innych krajach.
Pracowała jako plastyczka w Muzeum Literatury Litewskiej im. Maironisa w Kownie, jako koresponentka i redaktorka dziennika „Klaipėda“, jako ekspertka ds. ewaluacji programów kulturalnych i artystycznych dla Litewskiej Rady Kultury oraz samorządów Kłajpedy i Neryngi. Członkini Komisji ds. Kultury i Sztuki przy Samorządzie Miasta Kłajpedy, komisji lokalnych konkursów literackich dla młodzieży. Organizatorka i uczestniczka spotkań literackich. Uczestniczka międzynarodowych projektów literackich i artystycznych w Litwie (np. festiwale Jesień Poezji w Druskienikach, Literacka Zima w Poniewieżu, Wiosna Poezji; sympozjum rzeźbiarsko-literackie w Juodkrantė; rezydencje twórcze w Oniksztach, w Ignalinie) i w innych krajach, m.in. w Niemczech (Tevishkesprojekt/Heimatprojekt, 2012; Lust am Lesen, 2011) i w Polsce (Słowa i barwy, Litwa, Polska, Białoruś, 2008; Wiersze w metrze, Warszawa, 2008; Wiosna Poezji w Polsce, Puńsk, Sejny, Warszawa, 2019, Ciechanowska Jesień Poezji, Ciechanów 2019). Członkini Związku Pisarzy Litwy (członkini Zarządu Oddziału Kłajpedzkiego ZPL) oraz Sekcji Litewskiej IBBY.

Autorskie publikacje książkowe (teksty i ilustracje: Daiva Molytė-Lukauskienė):

Natiurmortas su gudobelės šaka: eilėraščiai [Martwa natura z gałązką głogu. Wiersze]. Vilnius 2002 (nagroda im. Zigmasa Gėlė za najlepszy debiut poetycki roku).
Baltas kvadratas juodame fone: eilėraščiai [Biały kwadrat na czarnym tle. Wiersze]. Vilnius 2006.
Persodintos gėlės = Пересадочные цветы: eilėraščiai [Przesadzone kwiaty; przekład rosyjski: Clandestinus). Klaipėda 2007.
Baltojo kiro giesmynai: eilėraščiai [Śpiewniki białej mewy: wiersze]. Vilnius 2012 (nagroda im. Ievy Simonaitytė; Lis Literacki – nagroda festiwalu Literacka Zima w Poniewieżu)
Kaip kiras gintarus rinko: pasakaitės vaikams [Jak mewa bursztyn zbierała: opowiastki dla dzieci]. Vilnius: 2019 (nominacja w konkursie „Najpiękniejsza Książka Kłajpedy“)
Šokantis lapinas: pasaka vaikams. Knygiukas. [Tańczące lisisko: bajka dla dzieci]. Vilnius 2020 (projekt Tiny Books, org. “Vaikų žemė”).
Kaligrafijos eskizai: eilėraščiai [Szkice kaligraficzne: wiersze]. Vilnius 2021 (nominacje do kilku litewskich nagród literackich).

Ernestas Noreika – ur. w 1989 r. w Kownie. Studiował filologię litewską na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jego pierwszy tom wierszy Jezioro pawi (2012) został wyróżniony nagrodą Zigmasa Gėlė-Gaidamavičiusa za najlepszy debiut poetycki, kolejne to Pies andaluzyjski (2016) i Apollo (2019, prestiżowa nagroda Młodego Jaćwinga). Najnowsza książka Aquanauts ukazała się w 2022 r. Ernestas Noreika jest również znanym piosenkarzem rapowym i hip-hopowym (pseudonim sceniczny Beeta), autorem albumów: Twin Peaks (2014), Kūlgrinda (2017) i Sekretai (2022).

Tadas Žvirinskis – ur. w 1969 r. w Wilnie. Poeta, prozaik i tłumacz. Absolwent wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Kownie. Od ukończenia studiów w roku 1993 specjalizuje się w farmacji. W wolnym czasie pisze wiersze, prozę i tłumaczy z angielskiego, polskiego i ukraińskiego. Utwory literackie publikował w prasie kulturalnej Litwy, Polski, Indii i Ukrainy. W 2013 r. uczestniczył w międzynarodowym festiwalu poezji „Ogrody sztuki” w Białymstoku oraz warsztatach tłumaczeń poezji we Lwowie. Na Litwie stale bierze udział w festiwalach poetyckich „Wiosna Poezji” i „Poetyczna jesień w Druskienikach”. Autor sześciu tomów poezji i trzech prozy. Tłumacz dwóch zbiorów wierszy (z języka angielskiego i polskiego). Od 2014 r. Członek Związku Literatów Litwy, a od 2020 Związku Tłumaczy Literatury Litwy.