Tomasz Dostatni OP

Tomasz Dostatni
Tomasz Dostatni OP

Tomasz Dostatni OP – ur. 1964 w Poznaniu. Ksiądz katolicki, dominikanin (od trzydziestu kilku lat), publicysta. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kształcił się w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów oraz uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Pradze, gdzie przebywał w pierwszej połowie lat 90. i pełnił m.in. funkcje korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1995-2000 był dyrektorem wydawnictwa „W drodze” w Poznaniu, gdzie m.in. prowadził cykl spotkań Europa, ale jaka? i konwersatorium Przedsiębiorczość – kultura – religia. Autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu Rozmowy w drodze. Znawca i tłumacz chrześcijańskiej myśli humanistycznej w Czechach, członek rady redakcyjnej czasopisma teologicznego „Salve”. Prowadzi dominikańską fundację „Ponad granicami”, w Lublinie organizował filozoficzne „Debaty dwóch ambon”; wcześniej współorganizował z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej projekt Przekraczać mury, a w ramach Konfrontacji Teatralnych cykl spotkań z filozofami Jak żyć?. Zaangażowany w ruch ekumeniczny i dialog z innymi religiami (m.in. rozmowy z Szewachem Weissem w książce W dwóch światach, 2010). Był członkiem międzyresortowego zespołu doradców przy premierze RP do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jest członkiem rady Fundacji św. Wojciecha – Adalberta, felietonistą „Gazety Wyborczej”, współpracownikiem „Akcentu”. Autor książek: Zza bramy klasztoru (2005), Przekraczać mury (2007), Duchowe wędrowanie. Teksty osobiste i religijne (2015; Духовні мандри, Drochobycz – Lublin 2019), Złota 9 (2015), Kultura – Kościół. Kościół na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946-2000 (2015), Otwarta brama (2019), Najważniejszy tydzień dla chrześcijan (2019), współautor: Poznaniacy. Portretów kopa i trochę, T. 1 i T. 2 (1996, 1997), Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku (1997), W dwóch światach (z Szewachem Weissem, 2010); opracował tom Poznańscy dominikanie (1997); przeprowadził szereg rozmów: Sługa słowa. Rozmowy z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim (wspólnie z Włodzimierzem Branieckim, 2000), Smířena různost (wywiad rzeka z Tomášem Halíkiem, Praha 2011; wyd. polskie Różnorodność pojednana, Kraków 2013), Tradice, která je wýzvou (Praha 2011; wyd. polskie Tradycja jest wyzwaniem. „Czego się, za przeproszeniem, boisz?” – Z prymasem Czech, arcybiskupem Pragi Dominikiem Duką OP rozmawiają Tomasz Dostatni OP i Jaroslav Šubrt, Poznań 2012; wydanie hiszpańskie La vida del Cardinal Duka en laépoca del comunismo. Coversaciones con el primado de la República Checa y arzobispo de Praga. Ilnterlocutores, Lima 2016), Posługa Słowu w prymasowskim Gnieźnie. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński w rozmowie z Tomaszem Dostatnim OP i Lidią Ciecierską (2018). Wyróżniony m.in. tytułem „Amicus Libri” UMCS (2008), „Bene Meritus Terrae Lublinensi” (2010), Angelusem lubelskim – w kategorii „Człowiek Kultury Medialnej” (2013), Medalem Prezydenta Miasta Lublina (2015), Medalem św. Wita – Arcybiskupa Praskiego (2015), Medalem 700-lecia Lublina (2017), Gratias agit – Praga 2017, Medalem Honorowym „Powstanie w Getcie Warszawskim” (2018) nadanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Medalem „Zasłużony dla miasta Lublina” (2020).