Tomasz Kłusek

Tomasz KłusekTomasz Kłusek – ur. 1992 w Janowie Lubelskim. W rodzinnym mieście ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. W 2011 r. został laureatem (pierwsze miejsce ex aequo) XXIII Olimpiady Filozoficznej. Studiował filologię polską, filozofię i socjologię na UMCS w Lublinie. Za pracę poświęconą polskiemu konserwatyzmowi romantycznemu, która została napisana pod kierunkiem prof. Arkadiusza Bagłajewskiego, uzyskał pierwszą nagrodę w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską w kategorii literaturoznawczej. Obecnie doktorant w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz w Katedrze Historii Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS. Przygotowuje pod kierunkiem prof. Teresy Pękali rozprawę doktorską Spotkanie z dziełem. Wokół estetyki literackiej Romana Ingardena. W 2020 r. w serii „Młoda Polonistyka” Wydawnictwa KUL ukazała się jego debiutancka książka Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski. Publikował w „Akcencie”, „Twórczości”, „Colloquia Communia”, „Kulturze i Wartościach”, „Forum Akademickim”, „Nowych Książkach” oraz monografiach zbiorowych. Od 2018 r. stały współpracownik „Akcentu”, ponadto w tym samym roku otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Lublina (projekt Ocalić od zapomnienia. Cykl esejów o prozaikach lubelskich). W 2020 r. nominowany do nagrody „Żurawie” – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii słowo. Otrzymał Nagrodę im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. Obecnie jest redaktorem miesięcznika „Nowe Książki”, prowadzi działy: „O literaturze”, „Polityka. Społeczeństwo” i „Dla młodzieży”. Zainteresowania: związki między filozofią a literaturą, estetyka i socjologia sztuki (zwłaszcza literatury), literatura polskiego romantyzmu i współczesna. Mieszka w Lublinie.